Sveriges löntagare utsätts regelbundet för regeringens råa klasspolitik. Vi har sedan maktskiftet 2006 bevittnat hur regeringen Reinfeldt (M) bit för bit bryter ner det som svensk arbetarrörelse byggt upp under de senaste hundra åren. Det första man gjorde efter regimskiftet var att lägga ner Arbetslivsinstitutet, som i över 30 år arbetat med arbetsmiljöforskning och förebyggande verksamhet. De ansågs göra ett fullgott arbete men var tvungna att avlägsnas eftersom borgerligheten ansåg dem vara ett verktyg i händerna på socialdemokraterna och svensk fackföreningsrörelse.

Det andra man gjorde var att skära ner Arbetsmiljöverkets resurser med ungefär en tredjedel, av samma orsaker. Resultatet har blivit radikalt färre arbetsmiljöinspektörer på fältet, vilket givetvis får allvarliga konsekvenser.

Under våren 2008 ökade antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång radikalt, bland annat på grund av att verket inte kan arbeta förebyggande på samma sätt som förut. Regeringen Reinfeldt valde efter starka påtryckningar från LO att tillskjuta 30 miljoner kronor till verkets förfogande, vilket ironiskt nog framlades som en”storsatsning på arbetsmiljön för Sveriges löntagare”.

Osmakligt och oförskämt! Regeringen Reinfeldt har angripit arbetslöshetsförsäkringen så till den milda grad att 500 000 människor tvingats stå utanför. A-kassan har kraftigt fördyrats och försämrats i syfte att splittra fackföreningsrörelsen.

Regeringen Reinfeldt har också slagit ut det svenska sjukförsäkringssystemet, då man anser att sjuka människor inte gör rätt för sig och ska genom utförsäkring tvingas tillfriskna.Vi får dagligen rapporter om övergrepp i spåren av socialförsäkringsminister Christina Husmark Perssons (M) så kallade ”rehabiliteringskedja”.

Regeringens arbetarklassfientliga politik skapar nyfattigdom i Sverige, ökar klassklyftorna och försvagar fackföreningsrörelsens inflytande på arbetsmarknaden. Nedskärningarna får långtgående konsekvenser och kommer att kosta oss ofantliga summor då socialbidragskostnaderna skjuter i höjden efter det att arbetslösa och sjuka inte längre kommer att kunna försörja sig på annat sätt.

Ställ statsministern till svars för den nyliberala politiken. Facket och politiken hänger ihop, vi måste stärka våra positioner innan det är för sent. Rösta på socialdemokraterna i Europaparlamentsvalet 7 juni och i riksdagsvalet 19 september 2010 för Sveriges löntagares skull!


Krister Kronlid

Huvudskyddsombud
Kommunal sektion 35, Uddevalla