Föreningskränkning, kallar LO:s Oscar Ernerot bestämmelsen att ersättning vid fackligt arbete inte ger rätt till a-kassa. LO och A-kassornas samorganisation kräver en ändring.

Regeln är inte ny. Redan under den socialdemokratiska regeringen påpekade LO missförhållandena utan att någonting hände.

Då var det sällsynt att bestämmelsen kom till användning.

Vanlig förtroendemannatid, så kallad föa-tid, sker under betald arbetstid och är därmed a-kassegrundande. Däremot drabbas de som får ersättning från facket för omfattande uppdrag utanför sin arbetsplats, som studieombud och liknande.

Varselvågor
Och nu när stora varselvågor sveper över Sverige berörs allt fler.

– Vi har fått indikationer från förbunden att allt fler fall börjar dyka upp, säger Oscar Ernerot.

LO ska uppvakta den sittande regeringen i frågan.

– Lagen kan tolkas som en form av föreningskränkning eftersom den sätter upp hinder för att vara aktiv i en fackförening, säger han.

Även A-kassornas samorganisation har uppvaktat regeringen.

Försäkring
Enligt ett beslut från LO-kongressen förra året ser LO över möjligheten att lösa frågan själv genom en försäkring.

– Men det är inte helt lätt, om det ens är möjligt, för man kan inte försäkra inkomsten två gånger, säger Oscar Ernerot.

– Möjligtvis kan det bli en form av AGB-försäkring, där pengar betalas ut som en engångsersättning, men då är risken att man bara skjuter a-kasseproblemet framför sig.

Anställning

En del förbund undersöker också om de kan anställa fackliga förtroendemän i stället för att ge dem ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

– Men då uppstår i stället problemet med att de blir deltidsarbetslösa om de förlorar sitt underliggande jobb.

– Det bästa är därför om lagen kan bli en entydig och bra försäkring för alla. Det blir aldrig bra med särlösningar, säger Oscar Ernerot.

Frågan ska ses över

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har nyligen berört frågan i två interpellationssvar.

Han anser att det är kommunernas sak att kompensera inkomsten för förtroendevalda som blir arbetslösa, men han är samtidigt medveten om att det sällan sker.

– Så Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har fått i uppdrag att se över frågan, säger Karolin Johansson hos arbetsmarknadsministern.

Det betyder att det så småningom kan bli en ändring, men den politiska beslutsprocessen mal för långsamt för att hjälpa Carina Lindström. Först i oktober ska inspektionen återkomma med förslag på eventuella lagändringar.