Carina Lindströms år som fackligt aktiv har stått henne dyrt. Inkomsterna från de fackliga uppdragen var inte a-kassegrundande, vilket hon inte var medveten om. – Nu klarar jag mig bara tack vare mina föräldrar, säger hon.

Sedan Carina Lindström blev arbetslös lever hon på 4.200 kronor i månaden. Orsaken är att hon ägnat mycket tid åt facket – och fackligt arbete är inte a-kassegrundande.

Carina Lindström blev arbetslös i höstas efter 23 år som telefonist på Eniro i Östersund. Hon har alltid varit fackligt aktiv. 2004 satt hon som en av Sekos representanter på LO-kongressen i Stockholm och under åren före arbetslösheten ägnade hon sig alltmer åt fackligt arbete.

– Jag var studieorganisatör för Seko Jämtland men också central handledare för Seko och därutöver hade jag lite LO-uppdrag, säger hon.

Totalt gick 75 till 80 procent av Carinas arbetstid varje månad åt till fackligt arbete.

För den tiden fick hon ingen lön. I stället betalade facket ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Fackligt arbete räknas av
Men när hon blev arbetslös stod det klart vad detta kan föra med sig.

– Enligt a-kassan skulle jag bara få 1.960 kronor varannan vecka, så jag ringde direkt och sa att det måste vara fel.

– Men enligt lag är tydligen min fackliga ersättning inte a-kassegrundande.

De timmar som gått åt till fackligt arbete räknades också av från den normalarbetstid som ligger till grund för a-kassa.

Carina Lindström överklagade, men tingsrätten gav i förra veckan beskedet att a-kassan hade handlat rätt.
Under den tid som gått har hon fått leva på ett minimum.

Inget nytt fast
Hon har haft tre vikariat men inget nytt fast jobb.

Till slut gick hon till det sociala.

– Då hade jag just fått 7.000 kronor av mina föräldrar som jag hade på kontot, så den månaden hamnade jag över normen och fick ingenting. Och nästa gång sa de bara att jag ju hade bil och annat som jag måste sälja först.

– Nu har jag fått sälja min bil, jag har fått sälja möbler, jag har sålt min moped och mycket annat som jag hoppas att jag inte behöver i framtiden, säger Carina Lindström.

Förlorade förtroendeuppdragen
Hon kunde ha haft lite bättre ekonomi om hon hade fått fortsätta med de fackliga uppdragen. Då skulle hon åtminstone ha kvar mellan 75 och 80 procent av sin tidigare inkomst.

– Men Seko har i sina stadgar att arbetslösa medlemmar inte får ha förtroendeuppdrag, så jag fick avsäga mig allt. Det sista uppdraget var ironiskt nog årsstämman för Sekos a-kassa.

För LO och ABF har Carina Lindström däremot några mindre uppdrag kvar. Det ger henne blygsamma extrainkomster. Men eftersom a-kassan då anser att hon utför visst arbete räknas inkomsten av från hennes a-kassa.

– De godkänner alltså inte den här inkomsten som a-kassegrundande, men samma slags inkomst räknar de glatt av och sänker min a-kassa med.

Föräldrarna skjuter till

I dag säger Carina Lindström att hon bara klarar sig genom sina föräldrar. De skjuter till pengar i den mån de har något att avvara.

Kommer du att gå vidare?

– När jag fick domen blev jag ganska matt och jag har inte orkat ta tag i fortsättningen. Men jag hoppas kunna överklaga, om jag bara får rättshjälp. För jag har ju inte råd att driva det här själv, säger Carina Lindström.

FAKTA / Så funkar a-kassan
Ersättning från a-kassan beräknas normalt på de inkomster du har haft året före arbetslösheten. Ersättning betalas ut i max 300 dagar, ytterligare 150 för föräldrar.
Ersättningen är 80 procent av tidigare inkomst, men högst 680 kronor per ersättningsdag.
Inkomster som inte räknas är, utöver ersättning från facket, den ersättning för förlorad arbetsförtjänst som politiskt förtroendevalda får av sina partier