Samtidigt som nya siffror visar att den tyska ekonomin fortsätter att dyka håller tyska facket DGB en stor internationell konferens om kapitalismens problem.

– Vi hade fått ett finansiellt Harmagedon förra hösten om inte staterna hade gripit in, sa Philip Jennings, generalsekretare för det globala facket UNI, då han i förmiddags talade på konferensen i Berlin.

Mer än 500 personer från flera olika europeiska länder besökte konferensen som gick under namnet DGB:s kapitalismkongress. Den inleddes i går och avslutas på eftermiddagen i dag, fredag.

Tunga frågor
Vad har orsakat krisen, vad behöver göras för att ta världen ur krisen och behöver ekonomin förändras och finansmarknaden regleras, var frågorna som diskuterades.

Enligt Philip Jennings har de statliga ingripandena i finanssektorn inneburit att vi i dag har en större statlig inblandning än vad vi tidigare haft. Och det innebär att det finns möjligheter att reformera den sektorn.

– Vi behöver en global överenskommelse om insyn och övervakning, sa han.

Ny hyperkapitalism
Kraven känns igen från tidigare.

Förr talade fackliga förespråkare och vänsterpolitiker om turbokapitalism eller hyperkapitalism eller en rad andra benämningar på den svällande finanssektorns affärer och dess höga chefers allt högre inkomster.

Men när fackföreningarna i dag upprepar liknande krav på regleringar och ökad insyn har förutsättningarna förändrats.

I dag släpptes till exempel nya siffror som visar Tysklands bruttonationalprodukt minskade mer än väntat under årets första kvartal. Och den tyska regeringen räknar med att botten ännu inte är nådd.

Runt omkring
I Spanien har arbetslösheten exploderat och ligger på drygt 17 procent, och den klättrar stadigt uppåt.

I Sverige kommer allt fler att känna av de dåliga tiderna då varslen snart mynnar ut i arbetslöshet.

Med sådana förutsättningar så kan fackliga krav på en reformering av finansmarknaden få ett starkt stöd.

Fackens problem
Men säkert är det inte.

Fackföreningarna dras också med stora problem. Organisationsgraden inom facket har länge sjunkit och den ekonomiska krisen har inneburit att arbetsgivarna ställer tuffa krav på lönesänkningar och arbetstidsförkortningar. En stigande arbetslöshet minskar också fackets styrka runt om i Europa.

FAKTA / UNI

Union Network International (UNI) är en global facklig organisation där över 900 fackförbund från 150 länder ingår. Tillsammans har de 20 miljoner arbetare inom området service som sina medlemmar.