Lavaldomen har fått facket i Europa på fötter. Valet till EU-parlamentet har aldrig varit viktigare för Europafacket.

Madrid, Bryssel, Prag och Berlin.

I dag, fredag, håller Europafacket en stor demonstration i Bryssel. I går var det en i Madrid och i morgon är det Prag och Berlin som står på tur.

Hundratusentals väntas ut på gatorna.

Ny giv
Europafacket kräver en New Social Deal och anknyter därmed till den krisuppgörelse som USA:s president Franklin D Roosevelt gjorde under den ekonomiska depressionen.

Då – under 1930-talet – organiserades nödhjälpsarbete, socialförsäkringar introducerades och ett kontrakt slöts mellan olika samhällsintressen. Industrin fick till exempel reglera sig själv under statligt överinseende.

Europafacket vill göra något liknande med den nya sociala uppgörelsen.

Utbyggnad
Det kräver en utbyggnad av välfärdstaten, jämnare inkomstfördelning samt att EU:s domstol bättre värnar om de fackliga rättigheterna.

Den sista frågan är av största vikt för Europafacket.

Wanja Lundby-Wedin, Europafackets ordförande, säger att det jobbar för få in så många parlamentariker som möjligt som vill ändra EU:s utstationeringsdirektiv, det som reglerar villkoren för utländska arbetare.

Lavaldomen har inneburit en krock mellan EU:s fria rörlighet och fackets rätt att försvara sina avtal.

Inga S-röster på Barroso

Hela den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet, och några kristdemokrater, har sagt att de inte kommer att stödja ett omval av kommissionens ordförande José Manuel Barroso eftersom han inte vill ändra utstationeringsdirektivet.

– Det är en effekt av den samverkan vi har med parlamentarikerna, säger Wanja Lundby-Wedin.

Europafacket är en tung påtryckare i Bryssel, det bildades 1973 och består i dag av 82 medlemsorganisationer från 36 länder.

60 miljoner löntagare i hela Europa representeras av ordföranden Wanja Lundby-Wedin och generalsekreteraren John Monks.

 

 

FAKTA / Europafacket har senaste tiden lobbat för:

Att EU-länderna ska satsa mer än vad EU angett i sin återhämtningsplan för ekonomin.
Att kommissionen ska se till att utstationeringsdirektivet ändras så att arbetskraften behandlas lika i hela Europa.
Att alla undantag från normen på max 48 timmars arbetsvecka ska stoppas.
Att ett socialt protokoll, som stärker arbetstagarnas rättigheter, läggs till om Lissabonfördraget antas och blir en ny grundlag för EU.

Erik Larsson

08-796 25 36

Skriv ett e-postbrev till reportern