Vi känner stor oro över att arbetslösheten ökar bland gruppen ungdomar 18 – 24 år.

Ungdomar som har svårt att få ett fotfäste på arbetsmarknaden, eftersom dom oftast saknar arbetslivserfarenhet. Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten inom EU. En väckarklocka! Arbetslösheten ökar mer bland unga män i Stockholm än bland unga kvinnor (DN 5/4).

 Vi vill att Sverige investerar sig ur den ekonomiska krisen med att sätta människor i arbete. Bland annat genom ökade statsbidrag till kommuner och landsting, en upprustning av infrastrukturen och miljonprogrammet, byggande av nya bostäder, med mera.

Att gå arbetslös kan vara förödande för självkänslan och identiteten, speciellt för unga människor. Att leva på socialbidrag eller a-kassa som är skamligt låga är tufft. En svag ekonomi är en stressfaktor som kan ge upphov till orostankar, sömnsvårigheter som kan leda till sämre psykiskt välbefinnade och i värsta fall till depressioner.

Varför mår svenska ungdomar sämst i Europa?

Våren 2008 sökte cirka 320 ungdomar i åldern 15–18 år sommarjobb inom Södermalms stads-delsförvaltning i Stockholm, cirka 80 beviljades sommarjobb under tre veckor.

S-gruppen i Södermalms stadsdelsnämnd har begärt mer pengar till sommarjobb för ungdomarna inför sommaren. Den borgliga majoriteten har varit avvisande. Margareta Björk (M) som är ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd borde förklara varför de borgerliga partierna inte vill ställa upp för ungdomarna.

Elsemarie Bjellqvist
Ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd (S)
Rustan Rydman
Maria-Södra stations S-förening