Ragn-Sells hade rätt att sparka två renhållningsarbetare som vägrade blåsa i ett alkoskåp för att hämta sina bilnycklar, trots att de utan problem blåste i fordonens alkolås. I går förlorade Transport fallet i Arbetsdomstolen (AD).

Transport hade tecknat ett avtal med Ragn-Sells om att införa alkolås i bilarna. Men företaget tyckte inte att det räckte utan skaffade också ett alkoskåp för bilnycklarna.

Två av de anställda vägrade att blåsa i skåpet, som stod utanför omklädningsrummen. De tyckte att det var integritetskränkande att testas offentligt och att uppgifterna sparades. De fick också höra sexuella anspelningar när de blåste i skåpet och de uppfattade det som ohygieniskt eftersom så många människor använde skåpet.

Däremot hade de inga problem med att blåsa i bilarnas alkolås, som användes av betydligt färre. Men det räckte inte enligt arbetsgivaren som gav dem sparken.

Även Transport ansåg att alkoskåpet var integritetskränkande och dessutom ett brott mot avtalet om hur förarnas nykterhet skulle kontrolleras.

Facket stämde företaget i Arbetsdomstolen men förlorade. Ragn-Sells hade rätt att avskeda transportarbetarna då de även efter att ha fått varningar vägrade att blåsa i skåpet. Företagets intresse av att alkoholtesta medarbetarna väger tyngre än de anställdas personliga integritet, slår domstolen fast.