Scanias personal får fortsätta sin kompetensutveckling på arbetstid. EU:s socialfond skjuter till 120 miljoner kronor till utbildningsprojektet. 

Sedan i februari har de anställda i produktionen på Scania ägnat ungefär halva sin arbetstid åt studier. Det har rört sig om grundläggande studier i skolämnen som svenska, engelska och matematik, men även utbildningar i produktionsteknik och i Scanias produktionssystem.

På så sätt har företaget undvikit varsel, när produktionen har rasat, men satsningen har varit dyr.

Ja från kommissionen
Länsstyrelsen i Stockholms län ansökte om pengar från EU:s socialfond för att stötta utbildningssatsningar i den tunga fordonsindustrin. I dag blev det klart att EU-kommissionen säger ja.

11 miljoner Euro, vilket motsvarar ungefär 120 miljoner kronor, går till utbildningen i fabrikerna i Södertälje, Oskarshamn och Luleå.

– Det är väldigt glädjande. Nu kan vi genomföra utbildningsprogrammet som det var tänkt från början, säger Erik Ljungberg, informationsdirektör på Scania.

Krisförhandlingar fortsätter
Samtidigt pågår förhandlingar på Scania om att förkorta de anställdas arbetstid med en dag i veckan och de utgående lönerna med tio procent, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om.

Slutförhandlingarna inleds i morgon, och enligt Erik Ljungberg påverkas de inte av beskedet från EU:s socialfond.

– Det är två separata saker, säger han, och tillägger att det är länsstyrelsen som fått bidraget beviljat.

Länsstyrelsen ger sedan Scania i uppdrag att utbilda sin personal, och eventuellt även anställda hos den tunga fordonsindustrins underleverantörer. Bidraget har därför inget direkt samband med vilka åtgärder Scania sedan vidtar för att klara krisen.

Samma fördelning
När IF Metall tecknade det centrala ramavtalet som möjliggör arbetstidsförkortningen tydliggjordes att den arbetsfria tiden kan utnyttjas till kompetensutveckling, men det är inte aktuellt för Scania.

– Vi har inga sådana planer. Om avtalet går igenom blir det fyradagarsveckor, och arbetstiden som blir kvar fördelas mellan produktion och utbildning på samma sätt som i dag, säger Erik Ljungberg.