Gruvarbetarna på LKAB slipper ett rent krisavtal. I stället får de betala ett produktionsstopp i sommar med uppskjuten löneförhöjning och ledig tid från sin tidbank.

– Det är en acceptabel uppgörelse. Vi får det sommarstopp som företaget behöver, säger Per Olov Fjällborg, LKAB:s tillförordnade personaldirektör.

Han säger att malmleveranserna har sjunkit till mindre än hälften under det senaste året. Nu börjar lagren bli fulla. Därför vill LKAB ha totalstopp i gruvdriften under åtta veckor i sommar och sälja från lagren. I vanliga fall bryts malmen årets alla dagar.

I förhandlingarnas inledningsskede förklarade gruvfacket att det inte vill ha något krisavtal med sänkt arbetstid och sänkt lön.

– Hade jag fått bestämma så skulle vi ha ett sådant mer strikt krisavtal, men vi visste att vår motpart hade en annan ståndpunkt. Men även om vi är oense och det kan ta lite tid så brukar vi komma överens, säger LKAB:s Per Olov Fjällborg.

Fyra av de åtta stoppveckorna kommer att vara semester. Dessutom är fack och arbetsgivare överens om att företaget står för ytterligare två veckor, att en vecka betalas med uppskjuten lönehöjning och att var och en får ta den fjärde veckan ur sin tidbank.

Årets lönehöjning på runt tre procent skjuts därmed upp i fem månader, från den 1 april till den 1 september.

Tidbankslösningen ser olika ut från person till person. Den som har kompensationsledighet att ta av får göra det, medan den som inte har det får en veckas minustid att arbeta in senare.

Än är uppgörelsen inte påskriven, men gruvarbetarnas fackmöte i går, onsdag, sa ja till den.