NOTIS. Stockholms kommun har tryckt upp små behändiga kort som passar i plånboken, med information om vad man bör eller inte bör säga till journalister.

 

Det är inte konstigt att det är nästan omöjligt att få socialarbetare att uttala sig om sina arbetsförhållanden. Rädslan lär vara stor även bland cheferna.

Go home

Ännu en text har skickats ut till de verksamheter som arbetar med dagöppethus.

 

”Denna verksamhet betalas av Stockholms kommun. Utländska medborgare får söka sig till sina ambassader”.

Föreningen Ny Gemenskap vägrade sätta upp texten eftersom de lyckligtvis också kunde hänvisa till att de får frivilliga bidrag från annat håll och inte vill vägra någon människa stöd.

Lennart Kjörling
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn