En a-kassa som ger trygghet, mer utbildning och specialsatsningar på unga och äldre är några av ingredienserna i LO:s recept mot kris och arbetslöshet, som antogs i dag.

LO-medlemmarna är i en utsatt position i krisen som råder. Arbetslösheten skjuter i höjden samtidigt som trygghetssystemen är nedmonterade, konstaterade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i dag när LO:s representantskap antog ett program för alternativ krispolitik.

Huvudkrav
Höjd a-kassa som omfattar fler är ett av fackets huvudkrav. A-kassan måste också bli billigare, och finansieringen ska vara solidarisk, så att avgiften inte avgörs av de enskilda kassornas arbetslöshet.

Unga arbetssökande ska hjälpas in på arbetsmarknaden genom praktik. De som behöver utbildning ska få hjälp av ett tillfälligt kunskapslyft med betydligt fler komvuxplatser än vad som finns i dag.

Plusjobb
Äldre som slås ut från arbetsmarknaden i krisen ska få hjälp genom ett generöst tidsbegränsat anställningsstöd.

– Plusjobb, som vi hade förut, är en väldigt bra åtgärd för dem som ramlar ut från arbetsmarknaden och har svårt att få nya jobb, säger Wanja Lundby-Wedin.

LO föreslår också en tvåårig utbildningssatsning för vuxna, med ett särskilt vuxenstudiestöd som motsvarar a-kassan. Staten bör också ge stöd till kompetensutveckling av anställda för att undvika varsel och se till att företagen har den kompetens de behöver när det vänder.

Ladda ner hela programmet.