Rörliga löner är inget för ledarna i de bolag där LO har inflytande. I dag presenterades grunden för fackets policy för bolagsstyrning på LO:s representantskap.
– När det gäller vd och vice vd ska inga rörliga ersättningar finnas och inte heller några gratifikationer, säger Lena Westerlund, LO:s chefsekonom.

LO ska också verka för att hålla nere ersättningsnivåerna till ledande personer. I de bolag där facket ingår som ägare ska lönerna inte ligga över genomsnittet i branschen. Vd och vice vd ska ha fasta löner och deras pension ska motsvara ITP-avtalet, som reglerar tjänstemännens tjänstepension.

LO ska vara restriktivt med rörliga löner även för andra på ledande befattningar i företagen. Om de alls ska finnas måste de uppfylla vissa krav.

– Det ska vara en restriktiv hållning, finnas kvantitativa mål och även ett tak för ersättningen, säger Lena Westerlund.

Tydlig redovisning

Dessutom ska de rörliga ersättningarna tydligt redovisas i årsredovisningarna, och bolagsstyrelserna ska varje år pröva om utfallet är rimligt.

– Det är en säkerhetsventil så att vi alltid ska ha ögonen på hur stora belopp det rör sig om.

LO:s arbete med att ta fram en policy för bolagsstyrning inleddes efter kongressen i våras, men det har aktualiserats av AMF-affären.

Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande, fick bland annat kritik för att hon satt i för många styrelser. Den policy som presenterades i dag innehåller inga begränsningar av antalet uppdrag, men frågan ska behandlas vidare i LO:s placerings och bolagsstyrningskommitté, meddelade LO:s avtalssekreterare Per Bardh.

Bättre spridning

Fackens styrelseuppdrag kommer dock att spridas bättre i framtiden. I går beslutade LO-styrelsen att representanter från förbunden ska ta plats i styrelserna för de bolag LO äger tillsammans med Svenskt Näringsliv, så som AMF och de olika AFA-bolagen. 

Samtidigt lämnar LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin dessa styrelser. Hon tycker att det är bra att representationen breddas till förbunden och att det är något positivt som kommit med AMF-affären.

– Vi har tänkt nytt och det känns uppfriskande, säger hon.


FAKTA: De ska representera LO i de samägda bolagen, enligt LO-styrelsens förslag:

AMF Pension: Per Bardh LO:s avtalssekreterare, Ylva Thörn ordförande i Kommunal, Hans-Olof Nilsson, ordförande i Livs, Lena Westerlund, chefsekonom LO och Ellen Nygren, pensionsexpert LO.
Afa Trygg: Per Bardh, LO:s avtalssekreterare, Tommy Tillgren, vice ordförande i Handels, Thomas Gustafsson, vice ordförande i Byggnads. Till suppleant föreslås Renée Andersson, försäkringsexpert på LO. Till suppleant föreslås Renée Andersson, försäkringsexpert på LO.
Afa Sjuk: Ulla Lindqvist, vice ordförande i LO, Kjell Ahlberg, kanslichef på LO, Ella Niia, ordförande i Hotell- och restaurang, Thomas Abrahamsson, vice ordförande i Seko. Till suppleanter föreslås Renée Andersson, LO och Tommy Tillgren vice ordförande i Handels. Till suppleanter föreslås Renée Andersson och Tommy Tillgren.
Afa Liv: Per Bardh, Irene Wennermo, enhetschef på LO, Hans Öhlund, ordförande i Fastighets. En representant från Skog, Trä och Grafikerna utses senare. Till suppleanter föreslås Renée Andersson och Thomas Gustafsson, vice ordförande i Byggnads.
Fora: Göran Larsson, LO:s samordnare i avtalsfrågor, Ellen Nygren, LO:s pensionsexpert, Lennart Borgkvist, vice ordförande i Målarna och Håkan Pettersson, vice ordförande i Elektrikerna.
Källa: TT