Arbetsgivarna i Teknikföretagen vill bygga vidare på krisavtalen i nästa års avtalsrörelse. De vill se nya avtal som öppnar för lokala försämringar av det centrala avtalet på en lång rad områden.

Sedan Unionen i slutet av förra veckan deklarerade att deras kollektivavtal inte hindrar att fack och arbetsgivare lokalt kommer överens om sänkt arbetstid och sänkt lön är det möjligt att avtala om krisavtal för industrins alla anställda.

Det här vill arbetsgivarna bygga vidare på i nästa års avtalsrörelse.

– Vi vill ha långa avtal med konstruktioner som ger lokala möjligheter att hantera krisen. I stället för ett nationellt kartellinstrument vill vi ha ett ramverk med en grundläggande nivå, som det lokalt är möjligt att avvika från, säger Anders Weihe förhandlingschef hos Teknikföretagen.

Han säger att en förutsättning för att det här ska fungera är att facket är representativt för de anställda och att arbetsgivaren har en part att förhandla med.

Som exempel tar han ob-tillägg och övertidsersättning. Kanske ob-tillägget bara ska betalas när det är få som vill arbeta på just den arbetsplatsen. Ersättningen för övertid behöver inte vara knuten till vissa klockslag.

I förra avtalsrörelsen förespråkade Teknikföretagen öppningsklausuler, som innebär att lokala fack och arbetsgivare enligt tysk förebild kan komma överens om försämringar av det centrala avtalet. Då fick arbetsgivarna inget gehör från facken för sitt krav.