Regeringens eget finanspolitiska råd dömer ut regeringens sysselsättningspolitik. Rådet efterlyser kraftigare åtgärder mot arbetslösheten och anser att utgiftstaket måste kunna brytas.

Den djupa lågkonjunkturen motiverar, enligt rådets rapport, kraftigare stimulanser både 2009 och 2010 än vad regeringen avsätter.

Utgiftstaket bör inte vara en begränsning under dagens ”exceptionella” förhållanden och rådet går till och med emot regeringen på en av dess mest principtyngda frågor när det föreslår att a-kassa ska höjas, låt vara tillfälligt under lågkonjunkturen.

Övertro på aktivitet
Motivet för höjd a-kassa i lågkonjunktur är att det inte spelar någon roll hur hårt folk söker jobb när det inte finns några jobb att söka.

– Det är lämpligt att öka de arbetsmarknadspolitiska insatserna för korttidsarbetslösa. Men regeringen har en övertro på jobbsökaraktiviteter i lågkonjunkturen, säger rådets ordförande professor Lars Calmfors.

Stöden till kommuner och landsting måste också öka kraftigt för att mota den kommande krisen i offentliga sektorn.

Inga satsningar
Rådet konstaterar också det som LO-tidningen tidigare har skrivit om: att många av regeringens satsningar inte är några satsningar.

Det är missvisande att presentera jobb- och utvecklingsgarantin som en kraftfull aktiv satsning, eftersom de avsatta pengarna i stället blir en naturlig följd av att fler långtidsarbetslösa behöver försörjningsstöd, konstaterar rådet.

Att en stor del av de arbetslösa – som enligt regeringen placerats i utbildning – egentligen hamnat i jobb- och utvecklingsgarantin anser rådet till och med vara ”grovt missvisande”.

En tiondel
Verkligheten är, enligt rapporten, att 6.500 arbetslösa befann sig i utbildningsprogram förra året – och inte 69.000 som regeringen gör gällande.

Rådet efterlyser därför större satsningar på arbetsmarknadspolitiska program, bland annat det slag av utbildningsstöd direkt till företagen som LO har föreslagit. Det skulle kunna hjälpa företagen att slippa säga upp anställda.

Tidigare har statliga Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting kritiserat regeringens bristande arbetsmarknadssatsningar för att klara krisen.

Nu sällar sig alltså ännu en tungviktare, regeringens eget finanspolitiska råd, till kritikerna.