Två eller tre företag återstår i processen att hitta en ny ägare till Saab. Tanken är att affären ska vara avslutad i juni.

Från början var de 27. Ett tiotal kom på besök till Trollhättan och fick fördjupad information. Ett antal av dem lämnade sedan avsiktsförklaringar där de redogjorde för vad de var villiga att betala för Saab och vilka investeringar de räknade med.

– Av dem som gjorde det har två till tre valts ut, och sista fasen nu är rent fördjupade affärsdiskussioner, säger Paul Åkerlund, ordförande för IF Metallklubben på Saab.

Satsning i Sverige
Vilka de slutgiltiga kandidaterna är hålls hemligt, men Paul Åkerlund säger att de är av olika nationalitet, och att de ställer upp på den affärsplan som lagts för Saab.

– Det innebär rejält med produktion i Trollhättan, och att utvecklingen ligger kvar i Sverige. Och det har varit otroligt viktigt för oss. I och med att de här intressenterna ställer upp på affärsplanen så känns det bra för oss så här långt, säger han.

Återanställningar
Enligt affärsplanen ska minst 150.000 bilar tillverkas av Saab i Trollhättan, och det innebär att flera av dem som förlorat jobben under rekonstruktionen kommer att återanställas.

– Om det blir så kommer vi att be många att komma tillbaka och till det kommer nyanställningar, säger Paul Åkerlund.

De sista diskussionerna fortsätter med de kvarvarande köparna, och planen är ett avtal ska vara undertecknat före semestern.

– Frågan ska vara löst och affären i hamn den sista juni senast. Så är den ursprungliga planen och än så länge håller den, säger Paul Åkerlund.