Skrota Arbetsförmedlingen och inför två nya myndigheter, föreslår Socialdemokraterna. I dag presenterade de sitt program för hur de som står längst från arbetsmarknaden ska få jobb.

– Vi måste ta till vara varje persons arbetsförmåga, säger Ylva Johansson, talesperson i sociala frågor.

Delar av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska slås samman till en myndighet, Kraftsam, föreslår Socialdemokraterna. Myndigheten ska ge individuell hjälp till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden oavsett orsak.

– De här personernas behov är ofta komplexa, och flera sorters insatser behövs samtidigt, säger Ylva Johansson.

Ingen åtgärd
Tanken är att arbetslösa med funktionsnedsättningar själva ska söka till Kraftsam. Det är ingen åtgärd man hamnar i, utan en möjlighet när man är redo att återgå till jobb. 

För dem som ändå inte kan få jobb på den vanliga arbetsmarknaden vill Socialdemokraterna införa mer flexibla former av anställningsbidrag. Unga med funktionshinder ska också kunna få tidsbegränsade anställningar på Samhall, vilket hittills varit svårt. 

Plusjobb åter
Partiet vill också återinföra plusjobben i offentlig och ideell sektor. Plusjobben var delvis skattefinansierade och togs bort av den borgerliga regeringen när den tillträdde. 

Enligt Socialdemokraterna behövs stora åtgärder för dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Risken är att annars de slås ut för gott, vilket skedde under 1990-talskrisen, då många som blev arbetslösa aldrig kom tillbaka.

Självkritisk
Nu är det dags att ta lärdom av erfarenheterna, så att misstagen inte upprepas, säger Mona Sahlin.

– Vårt behov av självkritik är gigantiskt stort på det här området, konstaterar hon.

Åtgärderna för dem med svagast ställning på arbetsmarknaden är en del i partiets nya det arbetsmarkandspolitiska program. Där föreslås också att Arbetsförmedlingen ersätts av en kompetensförmedling med uppgiften att ta fram den kompetens arbetsmarknaden efterfrågar.

En kompetensförsäkring ska också inrättas så att människor kan omskola och utbilda sig mitt i arbetslivet, och en kompetenskommission ska tillsättas för att kartlägga det framtida behovet av utbildningsinsatser och ta initiativ till att de utbildningar som behövs startas.

FAKTA / Socialdemokraternas arbetslinje för alla
1.    Kompetensförsäkring som möjliggör studier mitt i arbetslivet.
2.    Kompetenskommission som kartlägger behov och tillgångar av yrkesutbildningar och som tar initiativ till utbildningssatsningar.
3.    Arbetsförmedlingen ersätts av en kompetensförmedling.
4.    Kraftsam blir en ny myndighet som stöttar arbetslösa med komplexa behov, och som bildas genom att delar av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan slås ihop.
5.    Den alternativa arbetsmarknaden utvidgas.
Källa: Socialdemokraterna