Inom kort startar AMF en annonskampanj för att lägga skandalerna bakom sig. I höst ska LO-medlemmarna välja pensionsförvaltare på nytt, och då vill vd Ingrid Bonde att resultatet i spararnas plånböcker ska stå i centrum.

– Turerna kring förra vd:s och vice vd:s pensioner är isolerade, enskild händelser. Inte ett utslag av kulturen inom AMF, säger Ingrid Bonde.

– I själva verket är de grundläggande värderingarna i AMF starka. De har faktiskt blivit tydligare genom den tillfälliga svacka vi varit nere i.

Interna reaktioner
Som exempel nämner Ingrid Bonde reaktionerna internt då förra vd:n Christer Elmehagen och vice vd:n Ingvar Skeberg begärde att deras pensionskapital skulle flyttas från AMF:s traditionella försäkring. I höstas stod det klart att en del av den återbäring som preliminärt hade fördelats till spararna måste tas tillbaka då börserna rasat. Det återtaget, som drabbade AMF:s övriga sparare, ville de båda direktörerna undvika för egen del.

– De medarbetare som berördes då pengarna skulle flyttas reagerade och ifrågasatte det lämpliga i flytten, säger Ingrid Bonde.

Nådde den reaktionen fram till dåvarande vd och vice vd?

– Det vet jag inte. Men den speglade en levande värdering inom AMF. Det är det viktiga för mig.

När Ingrid Bonde tillträdde som vd i december förra året startade hon en intern utredning om bland annat representation och förmåner för AMF:s anställda, och det var den utredningen som avslöjade hur Ingvar Skeberg flyttat sitt pensionskapital. Ingrid Bonde beskriver sin reaktion på avslöjandet:

”Sorgligt”
– Det var väldigt sorgligt. För det här kunde jag inte försvara. Spararnas intressen måste gå före ledningens.

Ingrid Bonde och Ingvar Skeberg gjorde en uppgöresle som resulterade i att han slutade på AMF. Men skandalerna inom bolaget, eller ”svackan” som hon föredrar att kalla dem, är fortfarande inte utagerade. AMF kräver att Christer Elmehagen betalar tillbaka en del av sin pension, och förhandlingar om en förlikning pågår. De pengar bolaget eventuellt får tillbaka kommer helt och hållet spararna till del, försäkrar Ingrid Bonde.

Samtidigt pågår en separat process med anledning av att han flyttade sina egna pensionspengar från AMF, något som styrelsen ser som ett brott mot ledningens lojalitetsplikt.

Men styrelsens egna tillkortakommanden är en del av AMF:s kris. Hur kan jag som sparare ha förtroende för AMF när det i stora drag är samma styrelse som fortsätter?

– När AMF:s styrelse såg att det blivit fel angående Christer Elmehagens pension gjorde den sitt yttersta för att utreda och ställa till rätta. Det är just det man ska förvänta sig av styrelsen i ett pensionsbolag.

Exakt hur AMF har skadats av skandalerna kan Ingrid Bonde inte säga. När arga kunder har ringt och bett att få tala med någon i ledningen har hon själv tagit emot samtalen.

– Många är upprörda över den allmänna ekonomiska utvecklingen med accelererande löneskillnader. De är frustrerade över att den märks även i deras eget bolag. Det är en legitim reaktion.

Policyn ses över
Känslorna har förstärkts av det återtag som AMF beslutade om i februari. AMF är ett ömsesidigt bolag, vilket betyder att alla överskott från kapitalförvaltningen ska delas ut till spararna. Policy har varit att överskotten ska delas ut tämligen omgående när förvaltningen gått bra. I gengäld måste överskott dras tillbaka snabbt när det går dåligt, som det gjorde 2008. Nu utreds den policyn, berättar Ingrid Bonde.

– Erfarenheten av återtaget är att vår policy är väldigt svår att förklara. Om den inte upplevs ge ett mervärde måste vi se över den.

Ingrid Bonde har en klar uppfattning om hur AMF ska gå vidare.

Högst pension

Dels måste de arga sparare som hör av sig få svar, och övertygas om att bolagets identitet inte har förändrats av skandalerna.

Dels ska AMF se till att deras sparare får högst pension.

– Det är det som är vårt jobb. Det vi ska fokusera på. Hög avkastning och låga kostnader.

AMF har, som Ingrid Bonde ser det, bättre förutsättningar än övriga stora pensionsbolag att nå hög avkastning i framtiden. Finanserna är starka, vilket gör att AMF kan och får placera en stor del av sina tillgångar i aktier – och dra nytta av att börserna går uppåt igen.

– Spararna är kloka. I slutänden ser de till vad de får i plånboken. I höstens omval inom Avtalspension Saf-LO tror jag att det blir avgörande.