I dag och i morgon röstar arbetarna på Scania. Valet står mellan ett stort varsel och ett krisavtal med sänkt arbetstid och därmed sänkt lön.

Tjänstemännen i Unionen har ställt sig positiva till ett krisavtal på Scania

Men ett medlemsmöte i verkstadsklubben med över 600 deltagare sa tidigare nej till företagets föreslagna krisavtal. Dagen efter meddelade Scania att det blir omfattande varsel om verkstadsklubben inte ställer upp på krisavtal.

Hot och utpressning, kallar klubbens viceordförande Anders Gustavsson företaget agerande. Klubbstyrelsen har inte tagit ställning mellan varsel och krisavtal utan låter medlemmarna bestämma i en två dagar lång omröstning.

– Vi måste tänka långsiktigt. Ett krisavtal är en slags förberedelse för nästa års avtalsrörelse. Det är en kil in i kollektivavtalen, säger Mikael Larsson, som är kontaktombud på axelmonteringen på Scania i Södertälje.

Tillsammans med Pelle Hansson informerar han metallmedlemmarna på sin avdelning om omröstningen och om de två alternativen.

– Syftet med vår information är att berätta om båda alternativen så att var och en kan ta ett personligt beslut, säger Pelle Hansson.

Skeptiska
Båda är dock mycket skeptiska till att facket ska gå med på ett krisavtal. Scania har inte konkretiserat ett eventuellt varsels storlek på annat vis än att det handlar om ett stort varsel. Förslaget till krisavtal innebär fyradagarsvecka, 90 procent av lönen och att årets lönehöjningar skjuts till den 1 mars nästa år. När lönen väl höjs ska metallarbetarna inte få retroaktiv lön för hela den uppskjutna tiden utan bara för de senaste fem månaderna. Dessutom vill Scania flytta fram halva semestertillägget.

Jag röstar gärna bort mig själv från jobbet för att försvara våra rättigheter på arbetsplatsen. Det är för farligt att gå med på lönesänkning. Det är som att spela lotto med framtiden. Företaget ger bara garantier för sex månader och vi vet inte om det kommer ytterligare en lönesänkning om ett halvår, säger Mikael Larsson.


Besvärligt löfte

De två kontaktombuden är också skeptiska till att Scania lovar i sitt förslag till krisavtal att ingen ska förlora a-kasseersättning om de till slut blir arbetslösa. Deras invändning handlar om att ett ekonomiskt tillskott från Scania till en arbetslös medför enligt a-kassereglerna att a-kasseersättningen sänks i motsvarande grad. För att Scania ska leva upp till sitt löfte måste till slut företaget betala en stor del av arbetslöshetsersättningen.

 

Anders Gustavsson i klubbstyrelsen säger att Scanias löfte om bibehållen a-kassenivå måste granskas ordentligt – om det blir ja till krisavtal i medlemsomröstningen.