De möts igen efter 30 år. Wanja Lundby-Wedin och Signe Wernström träffades på en MBL-kurs på 70-talet. Signe jobbade sedan fackligt i många år. – Det är svårt att få folk att ställa upp av någon anledning, men jag tycker att det var himla intressant, säger hon.
 

Wanja Lundby-Wedin räknar med att LO-förbunden ska enas kring kraven på fler heltidsjobb – och färre deltider – i nästa avtalsrörelse.

– Jag tror att det blir en LO-samordning den här gången också, säger hon inför förhandlingarna om 2010 års avtal.
 
– Vi måste hålla ihop centralt i en tid när den enskilda löntagaren och facket lokalt försvagas. Jag tror att vi kan vänta mer av centrala garantier och mindre utrymme för lokala förhandlingar i avtalen, säger Wanja Lundby-Wedin och konstaterar att arbetsgivarna lär kräva motsatsen.

Studiebesök
LO:s ordförande har just avslutat ett studiebesök på äldreboendet Serafen i Stockholm. Vårdbiträden och undersköterskor har berättat om hur svårt det är klara sig på en deltidslön på 12.000 eller 14.000 kronor i månaden.

– Tänk vilka protester det har blivit mot industrins krisavtal om sänkt lön och sänkt arbetstid. I vårdsektorn är det vardag. Entreprenörerna sänker löner och arbetstider för att klara hem ett anbud. Det är nästan att bryta mot lagstiftningen. Lagen säger att fasta anställningar och heltider ska vara det normala, konstaterar hon.

Deltidseländet
Egentligen har hon bara fått höra det gamla vanliga på Serafen. Deltidseländet brukar komma upp i vården – liksom de tillfälliga jobben.

Men här träffar LO-basen bara på en som inte är fast anställd – Signe Wernström. Hon är å andra sidan 74 år och jobbar mellan 80 och 90 timmar i månaden som vikarie och inhoppare.

– Mig blir de inte av med så lätt. Jag trivs så himla bra och jag har ingen frånvaro och inga krämpor heller, berättar hon.

På Serafen har det privata vårdbolaget Aleris åkt ut efter bara ett år och kommunen har tagit över, eftersom det visade sig att vården hade en rad brister. En av dem som LO-basen träffar berättar hur det gick till när Aleris tog över. Då fick en del anställda välja mellan att minska sin arbetstid och att hoppa runt mellan flera av vårdbolagets äldreboenden.

Kraft bakom kravet
Wanja Lundby-Wedin tycker att det är dags för hela LO att sätta kraft bakom kravet på fler heltider.

– Det har funnits ett stort engagemang i kvinnodominerade förbund. De har prövat och sagt: ”Vi kommer ingen vart med våra arbetsgivare, alltså kräver vi lagstiftning.” Men vi har inte konsekvent sagt avtal först. Vi har inte prövat att driva frågan i en gemensam uppställning med hela LO.

– Jag tror inte att det går att införa en individuell rätt till heltid – men det går att ställa krav på arbetsgivaren utifrån en grundsyn att arbetet ska organiseras på heltid. Om inte det går ska man förhandla om hur deltiderna ska se ut. Arbetsgivaren ska ha bevisbördan och visa varför det inte går att organisera verksamheten med heltider.