Svensk Handels Dag Klackenberg stack upp bland arbetsgivarna i förra avtalsrörelsen. Svenskt Näringsliv försökte stoppa hans avtal med fackets  Lars-Anders Häggström – för att lönerna var för höga. Trots det fick butiks- och lageranställda större lönehöjningar än industrianställda.
 

Både facken och arbetsgivarna kan inom sina egna organisationer råka i luven på varandra när lönerna för 3,5 miljoner människor ska bestämmas.

Arbetsgivarna har olika syn på lönehöjningarnas storlek – medan LO-förbunden riskerar att åter bli osams om utformningen av jämställdhetssatsningen.

Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel, sticker ut bland arbetsgivarna. Hans medlemsföretag kräver inte lokal lönebildning – snarare vill många handelsarbetsgivare ha ett färdigt centralt löneavtal.

Ingen löneglidning
För Svensk Handel är löneökningarnas storlek inte direkt avgörande. Dag Klackenberg kan mycket väl tänka sig att de anställda i butiker och på lager, liksom i förra avtalsrörelsen, får större höjningar än andra. Efter en avtalsperiod blir ändå utfallet ungefär detsamma, eftersom de handelsanställda inte har någon löneglidning och för att personalomsättningen är stor bland dem.

För arbetsgivarna i handeln är det viktigare att slopa ob-ersättningen och få möjligheten att anställa folk på deltid.

Och oavsett om något annat avtal är klart avser Dag Klackenberg att teckna sitt senast den sista mars nästa år. Den 1 april är det skärtorsdag och Svensk Handel vill inte ha några störningar i påskhandeln.

Laddad könsfråga
Om arbetsgivarna får svårt att hitta en enig linje om lönenivåerna så är fördelningen mellan kvinno- och mansbranscher fackens svåra fråga.

Huruvida LO-förbunden blir oense om jämställdhetssatsningen denna avtalsrörelse beror på kravets utformning.

IF Metall är fortfarande mot jämställdhetspotterna som LO förespråkade i förra avtalsrörelsen. Pappers Matts Jutterström konstaterar att de fungerade bra medan Kommunals Håkan Pettersson, Handels John Haataja och Hotell och Restaurangs Ella Niia prioriterar jämställda löner, men utan att binda sig till någon teknisk utformning.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin vill göra ett nytt försök även om den modell som användes i förra avtalsrörelsen dömdes ut ”innan vi ens hunnit utvärdera den”.

– Om det inte går att använda den modellen en gång till får vi hitta en annan modell. Vi får inte fastna i tekniken, säger hon.

Göran Jacobsson
08-796 27 01
Skriv ett e-postbrev till reportern