Swedbank och Nordea är vinnarna när LO-medlemmarna flyttar sitt sparande i Avtalspension Saf-LO. AMF är förloraren.

Möjligheten att flytta sitt sparkapital i Avtalspension Saf-LO infördes i januari i år. Under årets första fyra månader har 19.551 personer utnyttjat den, enligt statistik från Fora, som administrerar de privatanställda arbetarnas avtalspensioner.

De allra flesta flyttarna – 13.198 personer, eller 68 procent – flyttade sina pengar från AMF:s traditionella försäkring.

Det ligger nära till hands att se det som en protest mot de generösa förmånerna för AMF:s förre vd Christer Elmehagen och vice vd Ingvar Skeberg.

Andra orsaker?
Men samtidigt är AMF den i särklass största förvaltaren. De som inte gör ett aktivt val (och det är majoriteten av spararna) får automatiskt sina pengar placerade i AMF:s traditionella försäkring.

Därför är det nästan givet att AMF är det bolag som måste förlora då spararna börjar flytta sina pengar. Att en passiv sparare blir aktiv betyder per definition att han eller hon går från AMF till ett annat bolag. Därför är det inte givet hur de många flyttarna från AMF ska tolkas.

Desto enklare är det att förklara varför Swedbanks traditionella försäkring är den stora vinnaren, med 10.279 nya kunder, och Nordea god tvåa med 7.842 nya kunder.

Träffar kunder
Till skillnad från AMF, som inte har något kontorsnät, träffar bankerna sina kunder öga mot öga. I samband med att de ansöker om exempelvis bostadslån föreslår bankerna dem att flytta över sin avtalspension, till exempel med löften om något lägre bostadsränta.

– Sådan bearbetning kostar inte mycket för bankerna, säger Mikael Nyman, chefredaktör för nyhetsbrevet Pensionsnyheterna. Det är bara att lägga fram en flyttblankett där kunden sätter ett kryss. AMF däremot saknar distributionsnät, och kan bara nå kunderna genom reklam.

– Därför kommer AMF förlora fler kunder.