I takt med sjunkande opinionssiffror för socialdemokraterna under den senaste tiden har allt fler försökt förklara orsaken eller orsakerna. Beroende på vem som uttalar sig varierar förklaringarna.
 

 

Genomgående för borgerliga tidningars ledarskribenter är att man framhåller det otydliga ledarskapet, man vill med andra ord få fram vem av Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt som är mest lämpad att föra Sverige ur den ekonomiska krisen.

Det är väl i och för sig naturligt med tanke på de förtroendesiffror, för partiledarna, som samtidigt redovisas.

Olika förklaringar

Socialdemokratiska debattörer har en mängd olika förklaringar men gemensamt för många är att man efterlyser ett genomarbetat politiskt alternativ till regeringens politik. Dom som vill göra det enkelt för sig pekar på enskilda händelser som till exempel AMF-affären.

För min egen del tror jag att förklaringen ligger i det samarbete som etablerats mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Till att börja med inleddes samarbetet enbart med Miljöpartiet och man slog igen dörren, mitt i ansiktet på Vänsterpartiet, något som jag i en tidigare krönika beskrev som ett rejält politiskt magplask.

Nu rättades det till efter några dagar, men skadan var redan skedd.

Frågan som jag aldrig fått något bra svar på är varför detta samarbete skulle inledas före valet?

Egen politik
Vi har under nästan ett hundra år arbetat fram vår egen politik och gått till val på den, varför kunde vi inte ha gjort på samma sätt den här gången?

Bara för att de borgerliga partierna enats om att gå ihop i en allians behöver vi väl inte göra det. Egentligen borde allianssamarbetet mellan de borgerliga avskräcka!

Förklaringen till att vi har sju politiska partier i Sveriges riksdag är att de har olika politiska budskap, genom att gå samman i en allians suddas profilerna ut.

Vi kan alldeles uppenbart se det inom den borgerliga alliansen som mer och mer präglas av Moderaterna.

Låt väljarna välja
Jag väljer att inte gå in på de frågor som är partiskiljande inom oppositionen, men de är inte få.

Bättre vore enligt min uppfattning att gå till val på den politik som den kommande partikongressen lägger fast, är inte väljarna nöjda kan dom antingen rösta på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, sen får valresultatet bli avgörande för regeringssammansättningen och politiken.     
 

Stig Malm