Unionen backar och öppnar för sänkt arbetstid och sänkt lön i lokala uppgörelser. Omsvängning kommer sedan tre arbetsgivarorganisationer stämt tjänstemannafacket till Arbetsdomstolen.

Unionens förbundsstyrelse har kommit fram till att kollektivavtalet gör det möjligt att sänka arbetstiden och lönen i motsvarande grad på lokal nivå.

– Sämre arbetsvillkor kan aldrig vara en långsiktigt hållbar lösning för att rädda företag. Vi kommer inte att träffa något centralt krisavtal, eftersom det kan få karaktären av en rekommendation, säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg i ett pressmeddelande.

IF Metall har med arbetsgivarna slutit ett krisavtal som innebär att lokala parter kan komma överens om sänkt arbetstid och därmed sänkt lön med som mest 20 procent. Arbetsgivarna har begärt ett liknande avtal med Unionen.

Tjänstemannafacket har dock sagt nej. Arbetsgivarna i Teknikföretagen, Stål- och Metallgruppen samt Industrigruppen stämde då Unionen till Arbetsdomstolen för att få rätt att sänka lön i lokala förhandlingarna.

I den situationen har Unionens förbundsstyrelse gått igenom och tolkat sitt avtal och kommit fram till att lokala krisavtal är möjliga. Men förbundet tänker fortfarande inte skriva under ett centralt krisavtal.

– Med den här deklarationen från Unionen kan vi nu hantera alla personalgrupper ute på företagen lika. Vi kommer att dra tillbaka vår stämningsansökan till Arbetsdomstolen, säger Tomas Undin, biträdande förhandlingschef hos arbetsgivarna i Teknikföretagen.

Sveriges Ingenjörer har tidigare gjort en liknande tolkning som Unionen av sitt kollektivavtal – att det lokalt är möjligt att sänka arbetstiden och lönen.