KULTURPOLITIK. Samtidens löjligt låga distributionskostnader är grundvalen för Sveriges Författarförbunds klara och välformulerade analys av läget för upphovsrätten.

Tillverkning och spridning blir allt billigare.

Pirater såväl som multinationella mediabolag gör storkovan medan konstnärer och författare blir alltmer utan.

Lön för mödan
Då behövs en kulturpolitik som ger upphovsmännen och -kvinnorna lön för mödan.

SFF föreslår ett fristående system av avtalslicenser.

Så att pengarna går direkt från användarna och klokt fördelas till dem som gjort jobbet.

Det tillgängliga förflutna
Dessutom lanseras tanken att det borde vara en statlig uppgift att digitalisera och tillgängliggöra det svenska kulturarvet.

Rubbet.

För alla.

Äntligen tänker nån framåt.

Läs också: SFF:s pressmeddelande.