Volvos aktieutdelning på fyra miljarder, samtidigt som företaget storvarslar, har retat de anställda rejält. Men de fackliga representanterna i styrelsen stödde beslutet.

– När vi värderade materialet i underlaget vi hade kom vi fram till att vi inte skulle reservera oss, säger Olle Ludvigsson, representant för IF Metalls koncernfack på Volvo.

I Volvos styrelse finns tre ordinarie fackliga representanter och två suppleanter. Ingen av dem reserverade sig mot beslutet att dela ut fyra miljarder kronor till aktieägarna.

Flera skäl
Ärendet var uppe i styrelsen i februari, och röstades sedan igenom på Volvos stämma i april. Olle Ludvigsson som representerar IF Metall i styrelsen, säger att det fanns flera orsaker till att facket inte reserverade sig. 

– För det första drogs ju aktieutdelningen ner med över 60 procent. Sedan är Volvo ett företag som ändå investerar rejält och som fortsätter att investera i framtiden. Det är sammanvägningen av alla information, både sådant jag kan tala om och sådant som är hemligt, som lett framtill beslutet.

De fackliga styrelserepresentanterna har dock reserverat sig mot aktieutdelningar tidigare, senast 2007. Men då var det betydligt större belopp, och dessutom fråga om extrautdelningar utöver de ursprungliga förslagen, enligt Olle Ludvigsson.

Han förstår att utdelningen väcker debatt i de fackliga leden, men säger att en stoppad aktieutdelning inte skulle ha lett till färre varsel.

– Jag tror inte att det hade inneburit att fler jobb hade räddats. Inte alls.

Trovärdigt
Han tycker inte heller att facket har förlorat trovärdighet, eller försvagats av det ställt sig bakom utdelningsbeslutet.

– Våra krav är inte annorlunda oavsett aktieutdelningar eller inte.

– Vi har kritiserat Volvo för att inte ha öppnat den verktygslåda som tidigare funnits, och till exempel diskuterat äldreavgångar i stället för varsel. Det sista varslet har vi inte ens inlett förhandlingarna om än och det hoppas vi fortfarande att vi ska klara.

Ångrar du att du inte reserverade dig mot utdelningen?

– Nej, inte med det material vi hade.

Skulle du ha reserverat dig om beslutet fattades i dag?

– Det vet jag inte. Det är en helt annan situation som man skulle ha tagit ställning till, och helt andra fakta som jag inte har i dag.