TIDSKRIFTEN. Om man vill förstå varför världen ser ut som den gör är insikt i hur ekonomin fungerar, på alla nivåer, av nödvändighet.

Problemet är bara att ekonomi oftast görs alldeles förbaskat tråkigt och svårbegripligt i de stora mediernas tappning.

Antingen handlar det om var vi kan köpa den billigaste matkassen eller om aktiekurser och bolagsstämmor.

Andra vinklar
Alltid full av bra reportage och analyser ger tidningen Grus&Guld andra infallsvinklar på vad ekonomi är och skulle kunna vara.

Fokus ligger på alternativ ekonomi och lokalsamhällesutveckling och det var i Grus & Guld jag först läste om Grameen bank och deras mikrolån.

I nästan varje nummer hittar jag en kortare eller längre artikel om något jag aldrig hört talas om förut och river ur för att spara.

Uppköp av mark
I senaste numret finns bland annat ett längre reportage om transition towns – städer som tagit saken i egna händer och genom lokalsamhällesutveckling satsar på att bli helt klimatneutrala på bara något decennium.

Där finns också en mycket intressant artikel om hur rika länder köper upp mark i fattiga länder och tränger undan småbönder och på så vis förvärrar den lokala fattigdomen. En FN-representant varnar för nykolonialism.

"Länder som Kina, Sydkorea, Japan, Saudiarabien och Kuwait köper enorma arealer billig jordbruksmark världen över. Där ska de odla mat och biobränslen för det egna landets behov. De slåss om de bästa jordarna med aktie- och pensionsfonder. De som får flytta på sig är familjejordbrukarna i världens fattiga länder."

Bättre glokaljournalistik får man leta efter.

Tidskriften: Grus & Guld.
Utges av: JAK Medlemsbanken.
Utkommer med: 5 nr/år.

Läs också: JAK:s hemsida.

Eva-Lotta Hultén
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn