I facket jobbar vi tillsammans för ett bättre arbetsliv. Vi förhandlar med arbetsgivarna om löner, arbetsmiljö och arbetstider. Och vi arbetar också för en bättre framtid för oss arbetare. Här hemma och över hela världen.

Solidaritet och rättvisa är ord som betyder mycket för oss.

Raderna ovan är hämtade på LO:s hemsida.

För vem är dessa rader menade, och vet man på LO:s styrelse vad allt detta betyder?

Wanja Lundby-Wedin med flera var delaktiga i att skänka bort våra pensionspengar i AMF.

Solidaritet mot vem?

Moderaterna är i alla fall ärligare när de talar om att de kommer att ta pengarna från oss och dela ut till dem som redan har.

Metallare