Drygt 10 miljoner drog Kommunal in till medlemmar från tvister under förra året. Maria Hansson på Kommunal oroar sig över fördubblingen av ärenden där anställda avskedas i stället för att sägas upp.

301 tvister avslutades totalt under året för Kommunals del. Över hälften var las-ärenden, och i 111 av dem fallen fick medlemmen antingen ersättningen eller fortsatt anställning. Men i 39 av las-tvisterna där anställda inom kommuner och landsting blivit avskedade i stället för uppsagda, har facket varit mindre framgångsrikt. Avsked innebär att arbetstagaren får gå omedelbart, och inte får någon lön medan parterna tvistar. Och de fallen har mer än fördubblats jämfört med året innan.

Enligt Maria Hansson på Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal beror ökningen på att praxis från Arbetsdomstolens domar gjort det tydligare vad som är skälig grund, och vad som inte är det. Ofast handlar det om stölder eller misshandel.

Hur går det att förhandla i sådana fall?

– Det går hyfsat bra för arbetsgivaren får man väl säga. Man får inte slåss eller stjäla på jobbet. Men det blir svårare gränsdragningar när det hänt något utanför arbetstid. Eller bevisbördan i vem som började slåss. Eller om en arbetstagare avskedas på grund av en tidigare dom, säger Maria Hansson.

Hon tycker också att man kan fundera på om ökningen innebär att det blivit mer pressat på arbetsplatserna.


Diskriminering

Diskrimineringsärenden var också vanliga. Men Kommunal drev endast ett tiotal av de fallen. I 74 tvister vände sig den anställda i stället till Diskrimineringsombudsmannen.

I cirka 20 av de egna tvisterna stämde Kommunal arbetsgivare till Arbetsdomstolen, men endast två ärenden ledde till dom. De övriga gjordes upp i förlikningar.

– Men de här tvisterna är bara toppen av ett isberg. Jag pratade med avdelningen i Stockholm som hade tvistat i nästan lika många fall som vi. Och så finns ju alla som gör upp direkt på arbetsplatsen, säger Maria Hansson.

Antalet avslutade centrala tvister brukar ligga på 280-320 för Kommunals del. Förra året påbörjades 260 nya tvister.