Det är bara ett par månader kvar till Europaparlamentsvalet. Utfallet kommer att påverka vardagen för nästan 450 000 000 unionsmedborgare! Endast 37,9 procent av svenskarna röstade 2004, vilket innebar att vi överlät åt andra att sätta dagordningen för de fem år som snart har gått.

Frågan om ja eller nej till EU-medlemskap avgjordes 1994 när en majoritet sade ja, därför handlar inte valet om medlemskapets vara eller inte vara. Det handlar om att vi oåterkalleligen är med i den Europeiska unionen, vad gör vi bäst utav det?

Det uppskattades i dagarna att ungefär 65 procent av alla beslut som fattas i kommun- och regionfullmäktige, har bäring i tidigare beslut fattade i Bryssel.

Det handlar om arbetsmarknadsfrågor, miljö och forskning, konsumentfrågor, säkerhetspolitik, ekonomi, samt många andra avgörande frågor.

Det är av allra största vikt att vi engagerar oss i EP-valet med samma intresse och samma demokratiska ansvar som inför de nationella val vi får rösta i.

Vi svenskar har i dag fyra politiska nivåer att ta ställning till; kommunen, regionen, riksdagen och Europaparlamentet. Inget är mindre viktigt än något annat, de olika nivåerna är snarare beroende av varandra.

Vi måste se den röda tråden och ta ansvar för det samhälle våra barn och barnbarn ska växa upp i!

Europapolitiken handlar om samma fenomen som här hemma, vill vi ha en höger eller vänstermajoritet? För oss socialdemokrater handlar det om grundläggande värderingar som frihet, jämlikhet och solidaritet. Visa vad du tycker den 7 juni!

Per-Erik Holmberg
IF Metal