Att socialdemokraterna får bidrag från LO är känt. Men enligt en utredning från Arbetarrörelsens Tankesmedja tog moderaterna valåret 2006 emot åtta gånger mer pengar i donationer från privatpersoner än de övriga partierna tillsammans.

Enligt Tankesmedjans utredning ökade stödet från hemliga donatorer till Moderaterna mycket snabbt under åren före valet 2006.

– Socialdemokraterna offentliggör nu alla bidrag över 20.000 kronor, medan Moderaterna och Kristdemokraterna har beslutat att inte ställa upp på denna öppenhet, säger Sandro Wennberg, utredare med ett förflutet hos Socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Enligt hans kartläggning från valåret 2006 tog Moderaterna emot drygt 30 miljoner kronor från enskilda donatorer. Summan går att få fram i redovisningar, men bidragsgivarna är hemliga.

Dessa dryga 30 miljoner kronor i gåvor är åtta gånger mer än alla övriga partier fick tillsammans.

Tre till S
Socialdemokraterna tog till exempel emot drygt 3 miljoner kronor från enskilda givare.

Enligt Sandro Wennberg är de ökade gåvorna ett resultat av att Moderaterna bytte strategi efter det dåliga valet 2002.

– Redan tidigare hade man insamlingsfonden Tornet, men startade vid årsskiftet efter valet Rosenbadsfonden för att dra in pengar till valåret 2006.

Redan 2004 hade moderaterna mer än tredubblat de inströmmande gåvorna till att uppgå till 12 miljoner kronor. 2006 fick partiet så in 30 miljoner kronor.

Inga besked
Sandro Wennberg har också försökt jämföra stöden från organisationer.

Att Socialdemokraterna tog emot 19 miljoner kronor från fackföreningsrörelsen är offentligt men det är enligt Sandro Wennberg omöjlig att få fram en motsvarande siffra för hur mycket alliansen tog emot i opinionsstöd från Svenskt Näringsliv.

I stället har han jämfört andra siffror ur årsredovisningarna.

Svenskt Näringsliv hade betydligt större utgifter än LO under valåret 2006 och posten extraordinära utgifter har skjutit i höjden under de två senaste valåren.

Liknande undersökningar har tidigare visat att Svenskt Näringslivs föregångare Safs utgifter ökade vart fjärde år under den tid Sverige hade fyraåriga mandatperioder och vart tredje år sedan Sverige införde treåriga mandatperioder.

Mest från staten
I reda pengar fick Socialdemokraterna ändå högst inkomster av alla under valåret 2006. Det beror på att riksdagspartiernas statsbidrag fördelas per mandat och Socialdemokraterna var största parti i valet 2002.

De insamlade 30 miljonerna medför dock att Moderaterna var det parti som fick högst inkomst per mandat, 2,9 miljoner kronor mot Socialdemokraternas 2,0 miljoner kronor.

Ett parti som över huvud taget inte behövt dra in pengar vid sidan om statsbidragen är Centern. Efter att ha sålt mediebolaget Centerpress AB är partiet ett av Europas rikaste med en förmögenhet på 1,8 miljarder kronor. 100 miljoner kronor av dessa lades in i valarbetet 2006, enligt Sandro Wennbergs sammanställning.