I mars levde 1.589.000 personer i Sverige i utanförskap. Det är fler än före senaste valet.

Utanförskap är det begrepp som de borgerliga partierna använder när de räknar ihop arbetslösa, sjuka, förtidspensionerade och ibland ännu fler i en klump.

16.000 fler
Den senaste sammanräkningen visar att 16.000 fler befinner sig i utanförskap än i september 2006, den sista månaden av socialdemokratiskt styre innan regeringsskiftet.

Därmed är hela den nedgång som tidigare ägt rum under den borgerliga regeringen bortsopad.

Detta visar siffror som tagits fram av LO-Tidningen, beräknade enligt den definition av utanförskap som arbetsmarknadsdepartementet tillämpar.

Utanförskapstalet i mars i år är det högsta sedan januari 2007. Allt talar dessutom för att siffrorna kommer att försämras kraftigt ytterligare i takt med stigande arbetslöshet.

Kritiserad räknemetod
Den borgerliga alliansens metod att räkna fram siffror på utan­förskapet har kritiserats hårt av arbetsmarknadsforskare och ekonomer. Detta eftersom siffrorna utöver arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande också innehåller sjukskrivna och förtidspensionerade personer.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) har dock försvarat sin definition. Och under de två första borgerliga regeringsåren sjönk utanförskapstalen i takt med den goda konjunkturen.

Den hittills lägsta noteringen kom i augusti förra året då, enligt arbetsmarknadsdepartementets definition, 1 372.000 personer befann sig i utanförskap.

Snabbt försämrats
Sedan dess har utanförskapstalen snabbt försämrats. De senaste tolv månaderna ökade utanförskapet med 124.000 människor. Det mesta av den uppgången speglar utvecklingen på arbetsmarknaden, med en kraftigt stigande arbetslöshet.

För den del av utanförskapet som gäller ohälsan kvarstår fortfarande en del av framgången från de två första borgerliga regeringsåren. Cirka 60.000 färre är i dag sjukskrivna jämför med läget vid regeringsskiftet. Den utvecklingen har dock bromsats upp det senaste halvåret.

Antalet som har förtidspension (numera sjuk- och aktivitetsersättning) har också gått ned, men i långsammare takt.

Det sammanlagda utanförskapet i mars 2009 motsvarar nästan 27 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år. Det är ungefär samma nivå som vid regeringsskiftet.

LO-Tidningen har sökt Sven Otto Littorin för en kommentar, men han har avböjt en intervju.

 

 

 

Fakta / Fler unga pensioneras
Antalet förtidspensionärer mellan 19 och 29 år är fler än någon gång tidigare. Genomsnittsåldern för förtidspensionärerna i landet är 46 år.

Förtidspension för dem som har fyllt 30 år heter numera sjukersättning. För de yngre har sjukbidrag och förtidspension bytt namn till aktivitetsersättning.
Källa: DN


Peeter-Jaan Kask

Skicka ett e-postbrev till redaktionen