Upp zombies uti alla stater
som marknadssnacket har sövt ner!
Nu självtänds eld i rättens krater – 
vad kan ni då behöva mer?
Störtat har det gamla själv i gruset
för en stund blir slaven fri.
Ta chansen då och stig mot ljuset
nu innan tiden är förbi…

://: Ta en chans nu mot kvalen
passa på att ta strid      
så Internationalen
tar täten för en tid !  ://:

Som bubblor har systemet spruckit,
i feber krisar varje bank
och kapitalet har nu stuckit,
liberalerna slår dank.
Av den ständigt dolda Marknadshanden
syns nu faktiskt ej ett spår.
I rättens krater tar sig branden.
Så låt oss se hur långt den når!

://: Ta en chans nu mot kvalen etc ://:

Mats Nörklit
Fritt efter Henrik Menander