Temat för Wanja Lundby-Wedins första majtal var att det gör skillnad, stor skillnad, mellan en borgerlig och socialdemokratisk regering.
 

Med många exempel – den försämrade a-kassan, nedmonteringen av arbetsmarknadspolitiken, oviljan att ta strid för kollektivavtalen inom EU, den orättvisa straffskatten på pensionärer, sjuka och arbetslösa, de ogenomtänkta utförsäljningarna av apotek och andra offentliga nyttigheter, och så vidare – kunde hon på område efter område visa hur mycket som skiljer arbetarrörelsen och borgerligheten i dag.

Aldrig förr har så få på så kort tid lyckats åstadkomma så mycket elände för så många, var Wanja Lundby-Wedins sammanfattande omdöme om den borgerliga regeringen.

Omkvädet ”det gör skillnad” var retoriskt effektivt. I dessa dagar rentav en nödvändig påminnelse om att konflikten mellan vänster och höger är skarpare än på länge.

Inget alternativ
Att socialdemokratin har tappat stöd i opinionen beror på att många av partiets anhängare upplever att det saknar ett genomtänkt alternativ till regeringens politik.

I värsta fall tycker en del av dem att det inte är någon större skillnad mellan borgerlighet och socialdemokrati – det var ju just därför som debatten om pensionen till AMF:s vd blev så förödande för arbetarrörelsen.

Av medierapporteringen kunde man få intrycket att Wanja Lundby-Wedin med avsikt beviljade lika sanslösa pensioner som hon i andra sammanhang kritiserade. I dag torde flesta ha insett att det handlade om ett ursäktligt misstag. Wanja Lundby-Wedin underströk i sitt tal att felaktigt utbetalda pengar skulle krävas tillbaka.

Kampglädje
Både Wanja Lundby-Wedin och Mona Sahlin samlade stora åhörarskaror till sina möten denna vackra första maj. Det kan ses som ett gott omen. God stämning på första maj året före ett val brukar lägga grund för en kampglad valrörelse.

Det kan behövas. Om det är något som behövs för att vinna nästa val så är det stridslystnad och kamplust. Det räcker inte med välskrivna motioner i riksdagen för att vinna ett val. Det krävs också en mobilisering av partiets valarbetare och sympatisörer. Nästa års val, liksom alla andra, kommer att avgöras vid de samtal som förs på arbetsplatser, i fikarum och vid köksborden.

Och ju fler av de samtalen som kommer att handla om arbetarrörelsens klassiska mål – jämlikhet, solidaritet och rättvisa – desto större är utsikten för en framgång i valet. Det är skillnad, stor skillnad, mellan borgerlighet och socialdemokrati. Valet handlar om är att göra den tydlig för väljarna.