Sverige har den mest expansiva politiken i hela Europa. Så har regeringen förklarat varför den inte satsar mer på att bekämpa den ekonomiska krisen. Men talet om Sveriges ovanligt expansiva politik stämmer inte.

LO-Tidningen kan visa att Sverige hamnar långt ned på listan över hur mycket regeringens politik stimulerar ett lands ekonomi.
Enligt EU-kommissionens senaste bedömning bidrar den svenska statsbudgeten med motsvarande 3,9 procent av bruttonationalprodukten (BNP) till att få fart på ekonomin i år och nästa. Därmed delar Sverige en tiondeplats tillsammans med Nederländerna.

Irland i topp
Listan toppas av Irland och Storbritannien. Av de nordiska länderna satsar Danmark och Finland mer än Sverige. Norge tillhör inte EU, men även där är stimulanseffekten sannolikt större än i Sverige.

Det nyss antagna amerikanska stimulanspaketet på 787 miljarder dollar motsvarar ensamt nästan 6 procent av USA:s BNP, och till det kommer andra åtgärder som höjer den totala effekten.

EU-kommissionens sammanställning innehåller ett antal delkomponenter. De två tyngsta är hur den offentliga sektorns sparande förändras av stimulanspolitiken samt den uppskattade effekten av automatiska stabilisatorer – som till exempel ökade offentliga utgifter för a-kassa och socialbidrag och lägre skatteinkomster.

Under genomsnittet
Ofta sägs att de automatiska stabilisatorerna i Sverige är ovanligt kraftfulla. Men EU-kommissionens beräkningar ger en annan bild.

De står i Sverige för en stimulanseffekt på 1,6 BNP-procent, en siffra som ligger under EU-genomsnittet.

När det gäller förändringen av offentliga sektorns sparande ligger Sverige visserligen över EU-genomsnittet, men på en delad femteplats tillsammans med Luxemburg och Finland.

Skryt
Så sent som i slutet av januari sa arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att ”vi har den mest expansiva finanspolitiken i hela Europa”.

Finansminister Anders Borg har varit lite försiktigare, men han har också talat om att Sverige har en Europas mest expansiva budgetar.

Fokus på sparande
I en kommentar till EU-siffrorna fokuserar finansdepartementet på offentliga sektorns sparande och förändringen till 2009, i stället för EU-kommissionens nya siffror som också gäller nästa år.

– Oavsett om man ser till olika källor eller indikatorer hör Sverige till de länder som har den mest expansiva politiken, säger Markus Sjöqvist, pressekreterare hos Anders Borg.

– Enligt kommissionen är det endast England, Danmark och Irland som har ett större omslag än Sverige i det strukturella sparandet (det vill säga den offentliga sektorns sparande) mellan 2008 och 2009.


FAKTA / Stimulanseffekt
Stimulanseffekt av regerings­politik. Procent av BNP.

 1. Irland    6,7
 2. Storbritannien    5,0
 3. Spanien    4,9
 4. Tyskland    4,7
 5. Danmark    4,6
 6. Luxemburg    4,4
 7. Belgien    4,3
 8. Portugal    4,1
 9. Finland    4,1
 10. Nederländerna    3,9
 11. Sverige    3,9

Källa: EU-kommissionen


FAKTA / BNP mäter produktion
Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på det sammanlagda värdet av ett lands produktion av varor och tjänster under vanligen ett år. En viktig uppgift för BNP är att ge information om kortsiktiga svängningar i den ekonomiska aktiviteten. BNP används ofta som jämförande mått på länders utvecklingsgrad.
Källa: Nationalencyklopedin


Peeter-Jaan Kask

Skriv ett e-postbrev till redaktionen