Om pensionsprognosen i ditt orange kuvert är dyster: Kom ihåg att du troligen får pension från flera håll.

Det svenska pensionssystemet består av flera delar. Det brukar illustreras med en pyramid, där den mest grundläggande pensionen ligger i botten och eventuellt privat pensionssparande finns i toppen. Den här bilagan har vi delat in efter pensionspyramidens tre delar.

Basen i pyramiden är den allmänna, statliga pensionen. Du tjänar in pengar till den allmänna pensionen för alla inkomster du betalar skatt på. Pensionsavgiften motsvarar 18,5 procent din lön. Av det står du själv för 7 procent, arbetsgivaren för resten.

Tak för inkomst
Det finns dock ett tak för hur hög inkomst som ger allmän pension. Den är 7,5 inkomstbasbelopp. I år motsvarar det 381.750 kronor (eller 31.812 kronor i månaden). 2007, det år du just fått pensionsbesked om, gick gränsen vid 344.250 kronor.

Det här kallas pensionsgrundande inkomst. Notera att det inte är samma sak som den bruttoinkomst du ser på dina lönebesked, och på årsbeskedet för deklarationen, som de flesta arbetsgivare skickar ut i januari.

I bruttoinkomsten är de sju procent du själv betalar i avgift till din pension inbakade (men inte de pensionsavgifter arbetsgivaren betalar). Den pensionsgrundande inkomsten räknas fram genom att de här sju procenten dras bort från bruttoinkomsten.

Det mesta av pensionsavgiften, 16 procent, går till så kallad inkomstpension. Resten, 2,5 procent, går till premiepensionen, som liknar ett vanligt sparande där du själv väljer vilka fonder pengarna ska sparas i. Pyramidens bas består alltså egentligen av två delar.

Kollektivavtal krävs
Pyramidens mitt är avtalspensionen. Avgiften till den betalas enbart av din arbetsgivare. Att du ska ha den här pensionen har fack och arbetsgivare kommit överens om i avtal, därav namnet (ibland används ordet tjänstepension för samma sak). I den här bilagan beskrivs de tre pensionsavtal som de flesta LO-medlemmar omfattas av. En förutsättning för att du ska få avtalspension är att det finns kollektivavtal på din arbetsplats.

Avtalspension tjänar man in på alla inkomster – också inkomst ovanför taket på 7,5 basbelopp. För höginkomsttagare kan avtalspensionen därför bli en mycket stor del av den totala pensionen.

Sparande i topp
Pyramidens topp är ditt eventuella privata sparande. Här tänker de flesta på pensionsförsäkringar. Men hit bör man räkna allt sparande man kan få nytta av som gammal, till exempel avbetalningar på bostadslån.