Många LO-medlemmar kan få chockhöjda a-kasseavgifter. Anledningen är den ökade arbetslösheten.
– Våra utgifter till staten drar i väg rejält nu. Det kan skilja flera miljoner på en enda månad, säger Gunnar Dahlberg, föreståndare för Byggnads a-kassa.

Hur påverkar arbetslösheten din kassa?  
 /media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/livsilnes0909.jpg  
Liv Silnes, föreståndare för GS a-kassa:
– Arbetslösheten har ökat markant och är nu 8,8 procent. Vi följer utvecklingen under lupp men just nu ser det ut som om vi klarar mars och april utan avgiftshöjningar. Längre än så vågar jag inte gissa.
Aktuell avgift: 325 kronor.
 
 
 /media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/birgittalaner0909.jpg  
Birgitta Lanér, ordförande för IF Metalls a-kassa:
– Att det blir en ökning av avgifterna är ganska klart, men det är svårt att säga hur stor den blir.  Det är stämman som fattar beslutet och allt bygger på prognoser. Vi följer det här dagligen och räknar noga på det.
Aktuell avgift: 209 kronor
 
 
 /media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/annikastrandberg0909.jpg  
Annika Strandberg, a-kasseföreståndare för Livs:
– Arbetslösheten ökar men inte så drastiskt som i andra förbund. I januari var den 6,8 procent. Vi har inga avgiftsökningar på gång som det ser ut nu.
Aktuell avgift: 287 kronor.
 
 
 /media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/ingerlindstrom0909.jpg  
Inger Lindström, a-kasseföreståndare för Unionen:
– Vi har inte fått någon ökning av arbetslösheten än, men när vi tittar på varslen som lagts räknar vi med en ökad arbetslöshet under andra kvartalet. Hur det påverkar avgifterna får vi se.
Aktuell avgift: 214 kronor.
 
   
 /media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/ingergood0909.jpg  
Inger Good Heinefalk, a-kasseföreståndare för Pappers:
– Vi har också mer arbetslöshet, men ligger förhållandevis lågt på 4 procent. Den kan dock öka en del under andra halvåret i år. Det blir inga avgiftsökningar under våren, men vi får se hur det blir till hösten.
Aktuell avgift: 239 kronor.
 
   
 /media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/gunnardahlberg0909.jpg  
Gunnar Dahlberg, föreståndare för Byggnads a-kassa:
– Vi vet inte hur mycket avgiften höjs. Slår vi i taket blir det ju 120 kronor, men nu tror jag inte längre att vi behöver hamna där. Men jag kanske är för optimistisk.
Aktuell avgift: 296 kronor.
 

Arbetslösheten ökar snabbt inom flera förbund. I början av hösten hade IF Metall en arbetslöshet på mellan 3 och 4 procent. I januari var den uppe på 11,4 procent och ökningen fortsätter.

– Vi är på väg mot en situation där var fjärde IF Metallmedlem antingen är varslad eller arbetslös. Vi räknar med en arbetslöshet på 20 eller 25 procent fram emot sommaren, säger Birgitta Lanér, ordförande för IF Metalls a-kassa.

Byggbranschen hårt drabbad
Även byggbranschen har drabbats hårt av krisen. Inom Byggnads fördubblades arbetslösheten från november till december. En ny fördubbling väntas från dagens 10,2 procent.

– Vi når en peak i mars då många varslade som haft längre uppsägningstider går hem. Jag blir inte förvånad om vi ligger en bit över 20 procent då, säger Gunnar Dahlberg.

Arbetslösheten gör att a-kassorna kan tvingas att höja sina avgifter. Varje månad betalar kassorna en arbetslöshetsavgift till staten som motsvarar 33 procent av kassans utbetalningar.

– Regeringen vill att varje bransch ska betala sin egen arbetslöshet. Syftet är att pressa lönerna. Problemet är bara att vi inte har en lönekostnadskris, utan att det är nåt annat, säger Birgitta Lanér.

Osolidariskt system
Hon är kritisk mot att systemet slår hårdast mot de mest konjunkturkänsliga branscherna.

– Industri- och byggnadsarbetare, som alltid står i fronten, får ta hela smällen medan andra grupper går oberörda ur det hela. Det är inget solidariskt system.

Arbetslöshetsavgiften till staten har dock ett tak på 300 kronor per medlem. Mer än det ska ingen kassa behöva betala. Enligt Birgitta Lanér, som också är ordförande i a-kassornas samorganisation, är flera kassor på väg att slå i taket.

– Vi vet inte hur många det blir, men man kan gissa att de som har väldigt hög arbetslöshet får bekymmer. Förutom IF Metalls kassa gäller det Byggnads och Skogs- och träfackets (GS). Hotell- och restaurangfackets är redan väldigt illa ute, liksom ett antal små kassor som Musikernas, Teaterverksammas och Fiskarnas. 

Extra stämma
På tisdag har IF Metalls a-kassa en extra stämma för att besluta om avgiftsökningar. Om kassan höjer avgifterna till taket blir det en ökning med 175 kronor
för fullbetalande medlemmar med jobb. De skulle i så fall få betala runt 400 kronor i månaden, en hundralapp mer än vad kassan kan behöva betala till staten.

Byggnads a-kasseavgift kommer också att höjas. I dag är den på 296 kronor, varav 180 kronor är statens arbetslöshetsavgift. Enligt förbundets tidigare prognoser skulle avgiften till staten behöva höjas till taket när arbetslösheten nådde dagens 10 procent, men det är ännu oklart om ökningen blir så stor.

Sänkningen äts upp
För att få fler att gå med i a-kassan har regeringen lovat att sänka arbetslöshetsavgiften med 50 kronor den 1 juli. Men i många kassor, som Byggnads och IF Metalls, äts sänkningen upp av avgiftshöjningar.

– Det kommer att vara kassor som sänker sin avgift i sommar. Men det kommer att vara betydligt fler som höjer sina avgifter, så orättvisorna ökar, säger Birgitta Lanér.

FAKTA / Arbetslöshetsavgiften viktigast för a-kassorna
Medlemsavgifterna ska täcka arbetslöshetsavgiften och finansieringsavgiften som kassorna betalar in till staten samt kostnaden för kassans administration. Med ökad arbetslöshet ökar även administrationskostnaderna i kassorna. Men det påverkar medlemsavgifterna i betydligt mindre utsträckning än arbetslöshetsavgiften som är den klart största delen av avgiften.

FAKTA / Över 200 000 är utan arbete – och fler lär det bli
216 656 personer var i slutet av förra veckan inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Exakt 1 643 fler än veckan före och 58 303 fler än motsvarande vecka i fjol.
Fler män än kvinnor är arbetslösa.
Nästan 3 500 anställda varslades om uppsägning i förra veckan.
Fler personer än förra månaden tror att risken för att själv bli arbetslös har ökat.