Det kan bli ännu högre arbetslöshet än förväntat. När BNP-tillväxten inte bara stannat av – utan även går bakåt – får det konsekvenser.
– Arbetslösheten kommer att stiga. Efterfrågas inget, behövs inget produceras och då behövs inga anställda, säger Lars Ernsäter, LO-ekonom. 

Utvecklingen i ekonomin går raskt bakåt. Bruttonationalprodukten (BNP) rasade med 4,9 procent sista kvartalet förra året i jämförelse med samma kvartal året före, enligt siffror som Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade i dag.

Raset var så kraftigt att tillväxten för hela året blev negativ, minus 0,2 procent. Det har inte hänt sedan SCB startade kvartalsmätningarna 1994.

– Att det skulle bli en kraftig nedgång var alldeles klart, men det här tvärstoppet hade vi inte räknat med. Det var ett oerhört dåligt fjärdekvartal. En skrämmande siffra, säger Lars Ernsäter.

Allt sjönk
Både export och import sjönk kraftigt, och varuproduktionen minskade med 8,3 procent i jämförelse med samma kvartal 2007.

En bidragande orsak till den negativa utvecklingen är att hushållen minskat sin konsumtion kraftigt. En annan är att företagen minskat sina lager, men det kan också vara en positiv signal, enligt Lars Ernsäter.

– Det betyder att företagen stoppat sin produktion och lyckats tömma sina lager relativt snabbt, vilket gör att de kan behöva komma i gång med produktionen igen tidigare, säger han.

Värre arbetslöshet
I övrigt ser han inte mycket att glädjas åt i rapporten från SCB.

Konsekvenserna av att tillväxten helt stannat av blir att arbetslösheten blir värre än väntat, säger han.

– Arbetslösheten kommer att gå upp rejält. Vi har ännu bara sett början, säger han.

Kräver insatser
För att motverka den negativa utvecklingen anser LO-ekonomerna att det krävs snabba insatser från regeringen. De föreslår att industrin får ekonomisk hjälp att fortbilda sin personal i stället för att varsla. De vill också se höjda statsbidrag till kommunerna så att de kan behålla sina jobb och en ökad satsning på offentliga investeringar i till exempel byggnationer.

– Dagens siffror visar att det inte finns tid att tveka och fundera. Det gäller för regeringen att snabbt komma igång med åtgärderna, säger Lars Ernsäter.

Fakta / BNP
Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på det sammanlagda värdet av ett lands produktion av varor och tjänster under vanligen ett år. En viktig uppgift för BNP är att ge information om kortsiktiga svängningar i den ekonomiska aktiviteten. BNP används ofta som jämförande mått på länders utvecklingsgrad.
Källa: Nationalencyklopedin