Den moderatstyrda majoritetens agerande i Stockholms Stadshus bäddar för fler konflikter. Det akuta läget i renhållningskonflikten är över och förhoppningsvis får allt en bra slutgiltig lösning. Det var lätt att känna sympati med de strejkande renhållningsarbetarna i Stockholm. Att trots gällande kollektivavtal få sina löner och arbetsvillkor kraftigt försämrade skulle säkert uppröra de allra flesta.

Jag försvarar självfallet inte vilda konflikter på Stockholms arbetsmarknad. Det ska vara ordning och reda i parternas agerande. Men när skuldbördan för den uppkomna situationen ska fördelas bör man också söka svaret någon annanstans än hos de berörda parterna.

Låt oss tala klarspråk. Det var den moderatstyrda majoriteten som upphandlade renhållningsverksamheten utan att säkerställa rimliga arbetsvillkor för renhållningsarbetarna. Den moderatstyrda majoriteten har en övergripande agenda där allt annat måste underordna sig sänkta skatter. Det är viktigare för dem än justa löner och arbetsvillkor för de anställda. Den hållningen är till och med en förutsättning för deras skattesänkariver. Därför smet de undan alla frågor om deras eget ansvar för den uppkomna situationen och undanhöll upphandlingen från oss socialdemokrater.

De borgerliga agerar murbräcka för att slå sönder avtalen

Det är min bestämda uppfattning att kommunen inte ska använda upphandlingsinstrumentet, för att genomdriva lönedumpning. Det ligger tyvärr nära till hands att tolka den uppkomna situationen som att en kommunal politisk majoritet agerar murbräcka i ett försök att slå sönder arbetsvillkor och avtal.

Det behövs också en ökad möjlighet att väga in sociala hänsyn vid offentlig upphandling genom att Sverige ratificerar ILO:s konvention nr 94. Stockholms stad upphandlar varje år varor och tjänster för elva miljarder kronor. Naturligtvis måste Sverige ha ett regelverk som inte bidrar till att skattepengar används för att subventionera dåliga arbetsvillkor, dålig arbetsmiljö eller miljöskadlig verksamhet.

Jag vill ändå ge ett tydligt besked till Stockholms löntagare och deras fackliga organisationer. Vi bär ett gemensamt ansvar för att löner och arbetsvillkor inte används destruktivt. De fackliga organisationerna har uppgiften att bevaka och teckna kollektivavtal. Från politiskt håll ska vi genomföra upphandlingar som innebär att man tillämpar de löner och arbetsvillkor som normalt gäller i branschen på orten.

Vi ska göra slut på den här sortens upphandlingar

Om vi socialdemokrater får väljarnas förtroende i valet 2010 ska det bli ett slut på den typ av upphandlingar som den vi nyss upplevt. Bland det första jag kommer att göra som finansborgarråd är att ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna arbeta fram ett gemensamt förslag till krav för anställningsvillkor och arbetsmiljö vid upphandling. Det är ett vallöfte jag vill ge redan nu.

Carin Jämtin
Oppositionsborgarråd (S)
Skicka ett e-postbrev till debattredaktören