De svenska apoteken är välskötta, deras personal är uppskattad och samhällets kostnader för läkemedel är lägre än i andra länder. Det senare är något av en bedrift. Behovet av läkemedel ökar med ålder. Sverige har just nu – förhållandet kommer att vara omvänt om trettio år – en större andel äldre än andra länder. Att våra kostnader för läkemedel ändå är låga visar på att apoteksväsendet fungerar väl.

Regeringen vill nu stycka upp Apoteksbolaget. Avsikten är att sälja ut hälften av landets apotek till internationella läkemedelskoncerner. En gigantisk privatisering står för dörren.

Tidningen Dagens Industri skriver med något som låter som en besvärjelse att ”socialministerns apoteksäventyr får inte misslyckas.” Tidningens varning beror på att risken för ett fiasko är hög.

Utförsäljningen kommer troligen att leda till att apoteken tas över av två till tre stora läkemedesgrossister. Deras enda intresse är att öka vinster och omsättning. Och det kommer att bli svårt att hindra dem från att göra det. Den misslyckade avregleringen av elmarknaden är ett avskräckande exempel.

Apotek i attraktiva lägen ska säljas ut

Regeringen säger visserligen att den ska behålla priskontrollen på receptbelagda läkemedel. Men den garanterar också hugade spekulanter att priserna ska tillåtas vara så höga att ”lönsamheten inte blir väsensskild från den som börsnoterade apoteksbolag redovisar i andra länder”. Och för att göra affären extra lockande vill regeringen också tvinga Apoteksbolaget att sälja ut apotek i attraktiva butikslägen.

Man grips av lätt svindel när man tar del av dessa förslag. Vi har här en regering som vill bereda vägen för privata monopolister dels genom att beröva det egna statliga företaget dess konkurrenfördelar, dels genom att garantera spekulanternas vinstnivå!

En sådan svindel har vi inte varit med om sedan Mats Odell i början på 90-talet sålde ut Arlanda Express och lovade köparna eviga vinster betalda med skattemedel.

Läkemedelspriserna lägre i Sverige än i andra länder

Regeringen motiverar privatiseringen med att den vill öka apotekens tillgänglighet och öppethållande. Men om detta varit målet hade det varit enklare att ålägga Apoteksbolaget att starta fler filialer och hålla kvällsöppet på fler orter. En förbättrad service av detta slag kostar en del, men kan alltid övervägas.

Receptbelagda läkemedel svarar för den helt dominerande delen av apotekens försäljning. Omkring 80 procent av kostnaderna för dessa täcks av staten via högkostnadsskyddet. Ingen ska behöva avstå från medicin på grund av att han eller hon inte har råd. Den principen kan vi inte ge avkall på.

Staten har dock som finansiär ett självklart intresse av att begränsa utgifterna för läkemedel. Den uppgiften har Apoteksbolaget klarat bra. Läkemedelspriserna är som sagt lägre i Sverige än i andra länder. Det tjänar skattebetalarna på.

Vad regeringen inte vill inse är att den har konstruerat ett system som obönhörligt kommer att driva kostnaderna i höjden. En av staten garanterad profit till de privata apoteken betyder att priserna i sig blir tio procent högre än de skulle behöva vara.

Privata apotek vill sälja så mycket som möjligt

De privata apoteken kommer dessutom att med hjälp av moderna marknadsföringmetoder försöka maximera försäljning och vinster. Medicinskt omotiverad överkonsumtion är redan ett stort problem. Problemet kommer nu att växa.

I dessa dagar talar regeringen gärna om vikten av varsamhet med skattemedel. Men den förbereder nu en grandios förskingring av skattepengar. Att skriva ut en check in blanco till multinationella läkemedelsföretag är dumhet så stor att vi inte trodde ens att en borgerlig regering skulle kunna begå den.