Näringsmininster Maud Olofsson hyllas av de båda liberala tidningarna Dagens Nyheter och Expressen för sin ovilja att hjälpa Saab och den västsvenska bilindustrin. Staten kan inte rädda bilföretag som inte klarar sig på marknaden, anser tidningarna.

Nå, just det är det nog ingen som tror. Vad diskussionen handlar om är om staten tillfälligt kan hjälpa företagen över den värsta lågkonjunkturen i mannaminne. Det är något annat, men även på denna punkt är näringsmininstern högst kallsinnig.

På DN:s ledarsida förs ett principiellt resonemang om att statens huvuduppgift inte är stötta företag utan att stödja de människor som är eller riskerarar att bli arbetslösa. Människors väl är viktigare än företagens.

Kritisera regeringen för att den slagit sönder a-kassan
Jo, sådant låter sig sägas. Men påståendet förpliktigar. Om det ska tas på allvar borde DN i samma andetag stenhårt kritisera regeringen för att ha slagit sönder a-kassan och monterat ned arbetsmarknadspolitiken.

Men det gör inte DN. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins framfart har tidningen aldrig fördömt med skärpa. DN är en hycklande tidning.

För den som uppriktigt menar att staten har en skyldighet att värna människor mot påtvingad arbetslöshet finns ett rakt politiskt krav att ställa sig bakom.

Det är att 80 procent av alla anställda ska erhålla 80 procent av lönen vid arbetslöshet.

Det skulle göra a-kassan till en omställningsförsäkring värd namnet. Och reformen går att genomföra med en gång. Det krävs bara ett enkelt riksdagsbeslut.

Hundratusentals nya arbetslösa

En våg av varsel drar igenom industri-Sverige. Arbetslösheten kommer att öka med flera hundratusen. Många arbetslösa kommer att få det svårt.

Inom industrin är det vanligt att både man och hustru arbetar vid samma företag. För två familjeförsörjare som jobbar skift inom bilindustrin betyder arbetslöshet med nuvarande a-kasseregler att hushållet tappar upp till 30.000 kronor i månaden i inkomst.

På dagens arbetsmarknad är chansen att snabbt få ett nytt jobb minimal. Hur tycker DN att paret ska klara familjeekonomin?
Det struntar DN i och det struntar regeringen i. Talet om att staten ska värna människor istället för företag är en tjusig princip att hänvisa till, men för de borgerliga betyder den skvatt intet.