Pappers strid i Figeholm för sitt avtal hade visst varit möjligt om fackens förslag till nytt huvudavtal varit verklighet.

Erland Olauson, förhandlare i huvudavtalsförhandlingarna, svarar nu Pappers avdelningsordförande Dennis Bäckman, som i LO-Tidningen kritiserat förslaget och manat till protester mot det.

Dennis Bäckman anser att LO:s och PTK:s förslag till nytt huvudavtal skulle ha omöjliggjort Pappers strid för att få behålla sitt avtal när arbetsgivarna försökte införa det billigare teknikavtalet på bruket i Figeholm.

Skilda tolkningar
Dennis Bäckman vänder sig mot att facken lägger fram ett förslag som är en försämring för facken och för striden i Figeholm pekar han på att de opartiska ordförandena möjlighet att skjuta upp en stridsåtgärd, begränsningarna av sympatiåtgärder samt inrättandet av en huvudavtalsnämnd som ska bestämma vad om är rätt och fel med utgångspunkt från vad som är god sed på arbetsmarknaden.

LO:s Erland Olauson gör inte samma tolkning av reglerna i fackets förslag.

– Dennis Bäckman har fel. Var hittar han reglerna som skulle påverkat striden i Figeholm? Visserligen finns det en teoretisk möjlighet att stridsåtgärden utformats så att arbetsgivarna kunnat göra en god-sedinvändning, men det är inte särskilt sannolikt. Det var ingen konstlad åtgärd.

LO:s förhandlare säger att Pappers vidtog den primära stridsåtgärden för att få ett nytt avtal och Transport varslade om sympatiåtgärder. I fackens förslag till nytt huvudavtal finns inget som skulle påverkat eller begränsat detta.

– De opartiska ordförandena är tänkta att finnas i riksavtalsförhandlingarna och de har inte med en strid som den i Figeholm att göra, säger Erland Olauson.

Däremot tror han att de föreslagna nya reglerna om prövning av god sed i huvudavtalsnämnden skulle kunnat användas mot ABB i Figeholm – att försöka tvinga på pappersarbetarna ett annat avtal visar inte på någon lojalitet mot kollektivavtalet.