– Om fackens förslag till nytt huvudavtal varit verklighet så hade pappersarbetarna i Figeholm inte fått behålla sitt pappersavtal.
Det säger Dennis Bäckman, avdelningsordförande för Pappers på ABB i Figeholm, som ligger norr om Oskarshamn. Nu drar han igång en kampanj för att få stopp på LO:s och PTK:s förslag till nytt huvudavtal.

– Det är skrämmande att LO är med och lägger fram ett dåligt förslag. I förhandlingarna med Svenskt Näringsliv kan det ju bara bli sämre, säger Dennis Bäckman.

Många fel
Han vänder sig mot de opartiska ordförandenas möjlighet att skjuta upp en stridsåtgärd, mot begränsningarna av sympatiåtgärderna och mot att huvudavtalsnämnden ska bestämma vad som är rätt och fel med utgångspunkt från god sed på arbetsmarknaden.

Det är dessa förändringar som Dennis Bäckman tror hade gjort det omöjligt för facket i Figeholm att lyckas med striden för att behålla sitt pappersavtal hösten 2005.

Genom en omorganisation bytte bruket i Figeholm arbetsgivarorganisation – från Skogsindustrierna till Teknikföretag. ABB ville också att de anställda skulle byta till teknikavtalet. Facket ville behålla sitt avtal bland annat för att det ger högre lön.

Hängavtal
Pappers varslade om strejk i Figeholm. Flera andra fack förklarade sig villiga att gå ut i sympatiåtgärder. Arbetsgivarna ville att arbetsdomstolen skulle förklara konflikten som olovlig för att Pappers försökte tränga undan ett annat avtal, men domstolen gav facket rätt och förklarade att Pappers har rätt att ta strid för ett eget avtal åt sina medlemmar. Dagen innan strejken skulle brutit ut skrev ABB och Pappers ett hängavtal på Pappers riksavtal.

– Arbetsgivarna försökte tvinga in oss hos de opartiska ordförandena. Vi lyckades undgå det. Om de opartiska ordförandena kommit och skjutit upp strejken tror jag inte vi kommit så långt.

Chockeffekt
Dennis Bäckman säger att det gäller att skapa en chockeffekt för att få något att hända. Konflikt är den sista utvägen och den används mycket sällan, säger han.

– Konflikträtten är redan inskränkt och vi får inte krångla till det ännu mer.

Han säger att sympatierna från andra förbund var betydelsefulla för fackets framgång. Nu är han inte riktigt säker på vad det nya förslaget till huvudavtal skulle ha betytt 2005, men han befarar att inskränkningarna i rätten till sympatiåtgärder skulle försvagat Pappers i striden för sitt avtal.

Ingen lavin
Problemet med att införa en huvudavtalsnämnd som beslutar med god sed som grund är att det inte finns något sådant hos arbetsgivarna. Han tar ett exempel från Oskarshamn. Av tre krogar är det en som har kollektivavtal. Det är bara facket som försöker få de andra två att teckna avtal. Arbetsgivarna bidrar inte på något vis till att de avtalslösa ska skaffa avtal.

Dennis Bäckman har skickat mail till landets alla lokala LO-fack med maningar om att protestera mot förslaget till nytt kollektivavtal.

– En del stöd har jag fått, men det har inte varit någon jättelavin. Inte alls den reaktion jag hoppats på.