I LO-Tidningens nätupplaga berättar Unionens avgående förhandlingschef att huvudavtalsförhandlarna i princip är överens om en spärr mot sympatiåtgärder på mellan en á två veckor efter det primäråtgärden utlösts. Det är en helt oacceptabel inskränkning i konflikträtten. Än värre blir det eftersom LO lovat att man inte ska gå med på inskränkningar i strejkrätten.

Jag anknyter kritiken till mina egna erfarenheter som avtalssekretare i Pappers. Bara under de två sista åren jag jobbade hade förhandlingar, som blev en seger för dels det finska dels det svenska Pappers, med all sannolikhet i stället blivit förluster om man haft de inskränkningar i sympatiåtgärderna som nu är aktuella. I praktiken innebär de en försening på cirka tre veckor eftersom även varslet för primäråtgärden ska inräknas.

Jag ska ge lite av bakgrunden. Arbetsgivarna i Finland hade starka krav på allvarliga försämringar. Genom sympatiåtgärder mot finska företag i Sverige tvingades arbetsgivaren till förhandlingsbordet och hoten mot avtalet undanröjdes.

Det andra fallet var när teknikarbetsgivarna genom en förändring av ägarskapet till Figeholms bruk ville dumpa lönerna och tillämpa Teknikavtalet metall.

Efter många juridiska turer stridsåtgärder och sympatiåtgärder föll arbetsgivaren till föga och Pappers tecknande ett avtal som var unikt förmånligt för sina medlemmar. Det avgörande var att Pappers i förhandlingarna hade vänner som kunde utlösa sympatiåtgärder som innebar att ABB:s export och import av varor påverkades.

För fackförbundens överlevnad är det nödvändigt att man genom snabba, kraftfulla och effektiva sympatiåtgärder kan få effektvitet i stridsåtgärder.

Nu verkar våra förhandlare ha fallit i fällan i detta av Svenskt Näringsliv uppsatta politiska mål. Genom att vidta några strategiskt valda förändringar vrider man viktiga verkningsfulla vapen ur våra händer. Godtycket och direktörsmakten kan breda ut sig i näringslivet.

Nu måste vi från fackets sida spotta upp oss och försvara och förbättra spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden!

Lennart Olovsson
Före detta avtalssekreterare, Pappers