NOTIS. Folkets-Hus rörelsen har alltid haft uppdraget att presentera konst, men det är inte säkert att konsten blir sedd.

I Umeå Folkets Hus har man lösningen på detta: Konstvägen. Via guidade turer och en nyskriven broschyr får intresserade nycklarna till ett 50-tal konstverk som även finns i rum där obehöriga egentligen inte får vara.

Konstskatter
– Folkets hus är just folkets hus; därför ville vi lyfta fram och levandegöra de konstskatter vi har i huset, säger Liselotte Ktistakis som tillsammans med Carola Rönnqvist, skapat Konstvägen.

I samarbete med Ivar Tornéus, pensionerad universitetslektor och konstvetare, har konstsamlingen i Umeå Folkets Hus hängts om och försetts med belysning och skyltar. Dessutom har Ivar Tornéus visat Konstvägen för personalen i Umeå Folkets Hus.

– De var mycket intresserade och positiva. Många visste ingenting om den goda konstsamlingen tidigare. Denna satsning har stor betydelse för arbetsplatsen också.

Och ungdomarna
För att även locka unga till konsten i Umeå Folkets Hus finns planer på att täcka en hel vägg med ett grafittiverk.

Yvonne Rittvall
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn