25 miljoner europeer kan vara arbetslösa i höst. Den ekonomiska krisen överskuggar det mesta när Sverige är EU:s ordförandeland i höst. Det var arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin överens med Europafackets ledare om när han mötte John Monks och Wanja Lundby-Wedin i dag.

Sven Otto Littorin vill ha öppna kanaler med Europafacket. Men han gav dem inga förhoppningar om vare sig socialt protokoll eller stärkt utstationeringsdirektiv.

När Sverige tar över ordförandeklubban i EU från Tjeckien under sex månader efter halvårsskiftet kommer sannolikt runt 25 miljoner arbetstagare i EU-länderna att vara arbetslösa.

I stormens centrum
Trots att svenska regeringen planerat att sätta klimat- och energifrågan i centrum så var det ekonomisk kris och arbetslöshet som Europafacket generalsekreterare John Monks och ordförande Wanja Lundby-Wedin pratade med Sven Otto Littorin om.

– Det här är den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget. Så Sverige kommer att vara i stormens centrum under ordförandeskapet. Den stora utmaningen är också att både kommission och parlament har nytt folk, säger John Monks.

Faran är att Sverige inte kommer att hinna med något annat än att slåss mot finanskris och en extremt hög arbetslöshet. Klimatfrågan går det knappast att helt lämna eftersom Köpenhamnsmötet, en efterföljare till Koyoto äger rum i december i år.

Vad gav ni Sven Otto Littorin för råd?

– Att försöka få till en förstärkning av den ekonomiska plan som ska få EU-länderna på fötter. Ekonomierna behöver förstärkas med ytterligare 2 procent av ländernas bruttonationalprodukt. Lönesänkningar och sänkt arbetstid förvärrar bara krisen, säger John Monks.

Socialt protokoll
När det gäller arbetsmarknaden trycker de hårt på en förändring av utstationeringsdirektivet efter Lavaldomen i EU:s domstol och att fördraget ”när det öppnas upp nästa gång” förses med ett socialt protokoll som stärker arbetstagarnas rättigheter.

Åter försökte Europafacket varna för protektionism och nationalism om utländska arbetare kan betalas med lägre löner än de inhemska. Oroligheterna i Storbritannien kan upprepas om utländsk arbetskraft inte har rätt till lika lön för lika arbete, betonade John Monks.

Nöjda fackledare
Men han anser att det är svårt att ändra direktivet eftersom flera länder i Östeuropa tycker det är positivt att deras arbetskraft kan konkurrera med lägre löner, något kommissionen är mycket medveten om.

– Littorin förstår våra argument och var öppen för att tänka om ifall protektionismen växer. Men han gav ingen förhoppning om att fackens krav blir svensk politik under hösten när Sverige håller i ordförandeklubban, säger Wanja Lundby-Wedin. 

Men Europafackets båda ledare var ändå nöjda med Littorins besked om att det ska vara öppna kanaler till facket och att han inte ville ha några konflikter.

Nära kontakter
Sven Otto Littorin lämnade mötet i förtid och rusade iväg för att hinna till konseljen med kungen som skulle meddela att kronprinsessan Victoria förlovar sig med Daniel Westling.

– Jag ville träffa John Monks och Wanja Lundby-Wedin för att markera regeringens vilja att ha nära kontakter med Europafacket inför ordförandeskapet, säger Sven Otto Littorin efter att konseljen hos kungen avslutats.

Goda relationer och öppna kanaler vill Sven Otto Littorin ha med Europafacket. Och nu har de bytt telefonnummer.

–Det blir ett speciellt ordförandeskap med stor osäkerhet både när det gäller parlamentet, kommissionen och Lissabonfördraget, säger Sven Otto Littorin.

Lönekonkurrens
Han anser att det är viktigt att ha en krisberedskap och tror att Sverige har mycket att lära ut. Han nämner den svenska modellen och att parterna på arbetsmarknaden pratar med varandra för att lösa svåra problem.

Men du går inte Europafacket till mötes för en förstärkning av utstationeringsdirektivet?

– Flera nya medlemsländer anser att deras arbetskraft kan dra nytta av att konkurrera om löner. Tjeckien argumenterar så och flera andra länder. De håller inte med Monks, säger Sven Otto Littorin.

– Riskerna med att öppna utstationeringsdirektivet är därför alldeles för stora. Men diskussionen om att lägre löner till utländsk arbetskraft jämfört med den inhemska kan skapa nationalism och protektionism tar jag på allvar.