LO, PTK och Svenskt Näringsliv borde ta sitt ansvar och se till att teckna ett nytt huvudavtal. Alternativet är att politikerna reglerar arbetsmarknaden.

Metalls tidigare ordförande Göran Johnsson följer debatten om ett nytt huvudavtal. Han var själv med och skrev under industriavtalet 1997. Industriavtalet har stora likheter med det avtal som LO och PTK i förra veckan presenterade för arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv.

– Det är klart att det kommer att skava lite för alla tre om de tecknar ett avtal. Man får aldrig som man vill, säger han.

Överkomligt
Kritiker av fackens förslag pekar på att möjligheten att använda sympatiåtgärder är begränsad i fackens förslag. Men det tycker Göran Johnsson kan vara överkomligt. Det viktiga är att rätten till sympatiåtgärder finns kvar.

Han jämför med industriavtalets tillkomst. Det innebar en privatisering av medlingen och det är en ganska bra ordning, tycker Göran Johnsson, som ger parterna kontroll.

Om den föreslagna huvudavtalsnämnden säger Göran Johnsson att saker och ting måste avgöras någonstans. Det blir dock bekymmersamt om parterna är oense. En poäng med modellen är då att den ena parten inte bestämmer hela tiden.

Kloka medlare
Under förhandlingarna om industriavtalet var de opartiska ordförandenas möjlighet att skjuta upp en stridsåtgärd en stötesten. Motsättningarna höll på att stjälpa avtalet. Arbetsgivarna vill inte ha någon tidsgräns alls för uppskjutningen, medan facken kunde tänka sig en vecka.

Göran Johnssons kompromiss förslag om två veckor möjliggjorde avtalet.

– De opartiska ordförandena har aldrig använt möjligheten att skjuta upp stridsåtgärder. En klok medlare använder sig av stridsåtgärderna som en väg att nå en överenskommelse.

Alternativet
En del av kritiken mot det fackliga förslaget är att det innebär att det innebär att arbetsgivarnas makt stärks. Göran Johnsson säger att det är viktigt att tänka på vad som finns i den andra vågskålen.

Om det inte blir något nytt huvudavtal kommer politikerna att lagstifta om regler på arbetsmarknaden, tror han. Politikerna kommer att hänvisa till att parterna inte klarar att hålla ordning själva – och det kan ske redan under den här mandatperioden. Göran Johnsson säger att lagstiftning skulle vara bekymmersam. Han känner inte till något land i världen där sådan lagstiftning kunnat ersättas av avtalade regler.

”Ett lyft”
Göran Johnsson tycker det är svårt att göra något bokslut över industriavtalet med tanke på att han själv är så intimt förknippad med det, men han säger ändå:

– Det var ett lyft. Parterna tar ansvar och det skapar stabilitet. Självklart fick vi i facket inte som vi ville i alla delar. Fördröjningseffekterna skulle vi kunna klara oss utan.

FAKTA / Industriavtalet
Sex fackförbund ingår i Facken inom industrin: Sveriges Ingenjörer, IF Metall, Unionen, Livs, Pappers samt Skogs- och träfacket. De har slutit ett samarbetsavtal med arbetsgivare i branschen: industriavtalet.