Försäkringskassan var inte hård nog i sin bedömning av arbetsförmågan hos sjukskrivna. Det anser Riksrevisionen i en granskning. Verket hoppas nu att den nya tidsgränsen för sjukskrivning ska göra det lättare att följa reglerna.

Riksrevisionen har granskat hur Försäkringskassan efterlevde det regelverk som gällde fram till 1 juli 2008.

Fram till dess gällde ingen tidsgräns för när en sjukskriven person skulle tvingas söka jobb på hela arbetsmarknaden och han eller hon var för sjuk för att gå tillbaka till sitt ursprungliga jobb.

Bärande tanke i systemet
Enligt riksrevisionens rapport ledde det till att arbetsförmågan bara i 71 procent av fallen prövades mot hela arbetsmarkanden, och det tog i snitt 1,5 år innan en sådan prövning gjordes.

Av dem som inte kunde återgå till sina arbetsgivare kunde 18 procent avsluta sin sjukskrivning. Resten fortsatte att vara sjukskrivna eller beviljades sjuk- och aktivitetsersättning.

– Det är viktigt att en av de bärande tankarna i sjukförsäkringen efterlevs, även när resultatet av bedömningen kan bli arbetslöshet, säger riksrevisor Karin Lindell.

Efter den 1 juli 2008 gäller att försäkringskassan redan efter sex månader måste pröva en persons arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden.

Mellan stolarna
Kritiker befarar att människor genom denna tidsgräns lättare kan hamna mellan stolarna och i slutänden varken få sjukpenning eller a-kassa.

Riksrevisionen tycker dock att den nya fasta tidsgränsen i stället gör det lättare för Försäkringskassan att följa reglerna men pekar samtidigt på andra brister.

Bland annat bör Försäkringskassan säkerställa att sjuka verkligen får den rehabilitering som behövs.

Regeringen bör också göra det lättare för Försäkringskassan att få de underlag från olika instanser som behövs för att bedöma arbetsförmågan, anser Riksrevisionen.