Det har kommit till vår kännedom att Kurt Junesjö inte längre är välkommen som krönikör i Dagens Arbete. Kurt Junesjö har tillsammans med Grafiska fackföreningen Stockholm och andra fackliga lokalavdelningar i Stockholm drivit kampanjen ”Arbetsorätten” ända sedan 1991.

Ett opinionsbildande arbete som varit betydelsefullt när det gäller försvaret av våra arbetsrättsliga villkor. I detta arbete har vi upplevt Kurt Junesjös hängivenhet och oegennytta. I en lång rad krönikor; mycket uppskattade av våra medlemmar och fackliga aktivister, har Kurt Junesjö försvarat arbetarnas rättigheter.

En person som Kurt Junesjö är inte alltid bekväm, och skall inte heller vara det. Nu senast i diskussionen om ett nytt huvudavtal finns ett antal känsliga tår som kan ha upplevt sig trampade på. Två av dem är med största sannolikhet PTK/Unionens Lars-Bonny Ramstedt och LO:s Erland Olauson.

Samma dag när Kurt Junesjö, i en krönika i Dagens Arbete, föreslår en pensionering från huvudavtalsförhandlingarna från dessa redan pensionerade herrar så får han via e-post från chefredaktören på Dagens Arbete reda på att hans tjänster som krönikör inte längre efterfrågas.

Oro och kritik mot processerna runt huvudavtalsförhandlingarna finns i breda lager inom fackföreningsrörelsen, vilket också uttrycktes på den senaste LO-kongressen och i uttalanden från Stockholms läns LO-distrikt. Att Dagens Arbete i denna situation tystar den röst som tydligast uttryckt denna oro upplever vi som väldigt provokativt, och leder till tankar om censur och tystande av kritiker. Debatten inom vår press måste präglas av öppenhet och det måste vara ”högt i tak”.

Våra medlemmar är med och betalar lönerna till vår medlemstidning Dagens Arbete, och vi emotser ett svar.

Enligt styrelsens uppdrag

Seppo Sinimaa
Vice ordförande, Grafikerna

Svar: Beskyllningarna om censur på Dagens Arbete är grundlösa.

Vi arbetar ständigt med att förnya och förändra tidningen till läsarnas fromma. I det arbetet ingår bland annat att regelbundet se över och byta ut till exempel krönikörer och olika avdelningar i tidningen.

Att Kurt Junesjö efter många år som krönikör i Dagens Arbete ny bytts ut har inget som helst att göra med att han framfört ”obekväma åsikter”.

Att Junesjö skulle ha fått e-postbeskedet från mig samma dag som han i tidningen kritiserat fackets förhandlare i huvudavtalsförhandlingarna stämmer inte, och bygger för övrigt på ett långsökt konspirationstänkande.

Jag kan garantera att censur och tystande av kritiker är mig fjärran. Det kommer att fortsätta vara högt i tak i Dagens Arbete.

Hans Larsson
Chefredaktör, Dagens Arbete