LO:s styrelse var enig när fackens förslag till ett nytt huvudavtal antogs. Men den interna kritiken från förbunden som saknar rösträtt är hård.

– Det finns positiva bitar i förslaget, men det negativa överväger, säger Stig Larsson, ordförande för Elektrikerförbundet.

Det är främst den försämrade rätten till sympatiåtgärder som ogillas. Enligt förslaget får sympatiåtgärder tidigast träda i kraft sju dagar efter den första stridsåtgärden, om konflikten gäller en vanlig riksavtalsförhandling.

Det kan få stora konsekvenser enligt, Stig Larsson.

Sju dagar för långt
– Det finns små avtalsområden där man inte orkar bära en konflikt ensam i sju dagar. Om det även råkar vara en låg organisationsgrad, vilket det ofta är på små avtalsområden, blir det ännu svårare, säger han.

Elektrikerförbundet är också kritiskt till förslagets förhandlingsordning, som påminner strakt om Industriavtalets, med egna medlare i form av opartiska ordförande.

– Vi är emot medlarnas ökade makt, att de får väldigt stort inflytande över förhandlingsarbetet.

Litar inte på arbetsgivaren
En annan invändning är att facket inte litar på arbetsgivarna. Efter att de finansierat Lavalmålet och stöttat arbetsgivaren i salladsbarskonflikten är förtroendet obefintligt, enligt Stig Larsson.

Och han är inte ensam om kritiken, tillägger han.

– Man kan väl säga så här. Industriförbunden är övervägande positiva, sedan är många av de andra kritiska på ett eller annat sätt.

Målareförbundet, som inte heller har någon rösträtt i LO-styrelsen har också invändningar.

– Vi är lite brydda utifrån att vår huvudmotpart inte är med i Svenskt Näringsliv och inte kommer att omfattas av avtalet. Vad är det vi skriver på om vår motpart inte är bunden? säger Lars-Åke Lundin, förbundsordförande.

Transport en joker
På mötet där LO:s styrelse antog förslaget var även Transports tillförordnade ordförande Clas Linder kraftig kritisk. Förbundet förlorade sin ordinarie plats, och därmed även rösträtt, i LO-styrelsen när den förre ordföranden Per Winberg hoppade av styrelse uppdraget i höstas.

– Nu var beslutet enhälligt, men om Transport haft en ordinarie plats, då hade LO-styrelsen inte varit enig, säger Lars-Åke Lundin.

För att det ska bli ett nytt huvudavtal krävs det att alla förbund är överens. Elektrikerförbundets ordförande Stig Larsson, säger att pressen blir hård på det eller de förbund som eventuellt inte skriver på.

– Men det blir också ett hårt tryck för många förbund om de säger ja, när de måste förklarar det för medlemmar och förtroendevalda.

Elektrikerförbundet tvekar
Stig Larsson är själv osäker på om hans förbund skulle underteckna ett nytt huvudavtal som bygger på det förslag som nu lagts fram.

– Det vet jag inte i nuläget. Det finns ju ett pris för att inte skriva på. Det kostar på att vara ute i kylan för ett litet förbund, men vi gillar inte förslaget.

– Vi ska leva med ett nytt huvudavtal i ett antal decennier. Då ska det vara ett bra huvudavtal, som är bättre än det vi har och inte sämre, säger han.

LO-Tidningen har sökt Clas Linder på Transport, men enligt hans sekreterare Carin Gullbrandsson, har han inte haft tid att ringa upp..