Lågkonjunkturen har börjat sätt sina spår på arbetsmarknaden.

– Men varslen har inte slagit igenom på allvar ännu, säger Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen, enligt TT. Av de nyanmälda jobben hos arbetsförmedlingarna i januari var bara tio procent personer som drabbats av höstens varsel.

Och det finns jobb att söka, tröstar Arbetsförmedlingen i sin rapport Var finns jobben? Företag och myndigheter att behöva anställa en miljon personer i år och lika många nästa år. Det handlar i första hand om tjänstesektorn, hälso- och sjukvård, pedagogik, teknik och data.

Framtidsjobben är förskollärare, gymnasielärare i yrkesämnen, läkare, specialistsjuksköterska, tandläkare, fartygsbefäl, IT-specialist, specialistjobb i industrin, kock och VVS-montör. I de yrkesgrupperna kommer det att vara brist på folk på både kort och lång sikt.

Däremot kan det vara dumt för den som vill ha jobb att satsa på en framtid som montör, maskinoperatör, kontorist, telefonist, köks- och restaurangbiträde, biologer, fotograf, vaktmästare, journalist eller samhällsvetare. Enligt prognosen är arbetsmarknad i de branscherna kärv både under året och på betydligt längre sikt.

Arbetsförmedlingen räknar med att totalt 145.000 jobb försvinner i år och nästa år.